Informácie podľa krajín


Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre humanitárne prepravy na Ukrajinu

[Francúzsko] - Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre humanitárne prepravy na Ukrajinu

Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre prepravu humanitárnej pomoci do 2. októbra 2022 (vrátane). Výnimka sa týka prepráv humanitárnej pomoci na Ukrajinu alebo do krajín susediacich s Ukrajinou s výnimkou Ruska a Bieloruska alebo smerujúcej do skladov vo Francúzsku. Do výnimky sú zahrnuté aj spätné prázdne jazdy súvisiace s vyššie spomínanými humanitárnymi prepravami....
Zdroj: User Admin
Mýto v ČR – rozšírenie siete spoplatnených komunikácií

[Česká republika] - Mýto v ČR – rozšírenie siete spoplatnených komunikácií

Od 1. júla 2022 dôjde k rozšíreniu siete spoplatnených komunikácií o úseky na cestách I. triedy I/16, I/22, I/27, I/34 a I/38. Zoznam novo spoplatnených úsekov I/16 Řevničov - Bezděčín, 88,4 km I/22 Vodňany - Klatovy, 75,2 km I/27 Plzeň, Litice - Klatovy, 38,8 km I/34 Havlíčkov Brod - Koclířov,...
Zdroj: User Admin
Oslobodenie od platenia mýta v Rumunsku pre humanitárne prepravy

[Rumunsko] - Oslobodenie od platenia mýta v Rumunsku pre humanitárne prepravy

Vozidlá, ktoré vykonávajú humanitárnu cestnú prepravu na území Rumunska alebo na tento účel ním prechádzajú, sú oslobodené od platenia mýta. Na získanie výnimky z mýta musia národné orgány štátov organizujúcich humanitárnu prepravu alebo medzinárodné organizácie zabezpečujúce prepravu zaslať žiadosť Ministerstvu pre mimoriadne situácie (DSU). Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu...
Zdroj: User Admin
Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

[Ukraina] - Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

Cieľom systému je uľahčiť logistické operácie pre export a import tovaru z/do Ukrajiny. Členské štáty uľahčujú dovoz tovaru z Ukrajiny situáciou na hraničných priechodoch, ale dovoz potravín je limitovaný aj ďalšími faktormi, napríklad rôznou šírkou rozchodu koľají, keď ukrajinské vagóny nie sú kompatibilné s väčšinou železničnej siete EÚ. Vzniká tak...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2022. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Pozor na krádeže tankovacích kariet aj na Slovensku!

[Slovensko] - Pozor na krádeže tankovacích kariet aj na Slovensku!

Dávame do pozornosti, že zrejme dobre organizovaná skupina zlodejov začína úradovať aj v areáloch dopravných firiem na Slovensku. Naši členovia hlásili vniknutie do kabín nákladných vozidiel cez víkend na firemné parkoviská. Tam, kde boli tankovacie karty, a našli k nim na inom mieste PIN kódy, tie odcudzili. Nezľakli sa pritom ani kamerových systémov...
Zdroj: User Admin
Pokuty v Maďarsku

[Maďarsko] - Pokuty v Maďarsku

Podľa informácií viacerých našich členov v Maďarsku začali vo veľkej miere kontrolovať dodržiavanie podmienok vyslania podľa tzv. Balíka mobility, ktorý je účinný od 2. februára 2022.Upozorňujeme dopravcov, aby nezabudli, že v prípade vyslania sa vodiči musia vedieť preukázať aj potvrdením o vyslaní zamestnanca zo stránky www.postingdeclaration.eu. Práve za nepreukázanie sa týmto potvrdením u našich...
Zdroj: User Admin
Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

[Rusko] - Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Aktualizácia 20. júna 2022 Dňa 3. júna 2022 bol prijatý šiesty sankčný  balíček TU. IRU pripomína dopravcom, aby pri prijímaní akéhokoľvek nákladu alebo podpisovaní akejkoľvek zmluvy s poskytovateľmi služieb dodzžali všetky pravidlá o sankciách a starostlivo posudzovali potencionálne vystavenie sa  rizikám. Aktualizácia 12. apríla 2022 EÚ uvalilo ďalšie sankcie voči...
Zdroj: User Admin
Zákaz predchádzania v Katalásku

[Španielsko] - Zákaz predchádzania v Katalásku

V dôsledku zvýšenej premávky katalánske orgány informujú o novom uplatňovaní §18 zákona o premávke, jazde motorových vozidiel a bezpečnosti cestnej premávky. Vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou maximálnou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t majú povinnosť jazdiť v pravom jazdnom pruhu, platí pre nich zákaz predchádzania a nesmú jazdiť rýchlosťou presahujúcou...
Zdroj: User Admin
Nemecko zavedie kontroly na hraniciach

[Nemecko] - Nemecko zavedie kontroly na hraniciach

Z dôvodu konania samitu skupiny G7 v bavorskom meste Elmau nariadilo nemecké ministerstvo vnútra od 13. júna do 3. júla 2022 dočasné hraničné kontroly na vnútorných hraniciach.Cieľom kontrol je zabránenie vstupu potenciálnych výtržníkov proti samitu G7 na nemecké územie. Pre urýchlenie kontrol by si osoby vstupujúce do Nemecka mali pred...
Zdroj: User Admin
Zavedenie nového 16-listového karnetu TIR a zmena formátu karnetu TIR

[Slovensko] - Zavedenie nového 16-listového karnetu TIR a zmena formátu karnetu TIR

Od 25. júna 2022 vstupuje do platnosti nový, 16-listový karnet TIR a zvyšuje sa počet colných úradov odoslania a určenia. Dňa 25. júna 2022 nadobúdajú účinnosť nové zmeny Dohovoru TIR. Zavádza sa nový typ karnetu TIR – 16-listový a zároveň dochádza k zvýšeniu počtu colných úradov odoslania a určenia zo štyroch na osem. Táto zmena...
Zdroj: User Admin
Opätovné otvorenie schémy minimálnej pomoci pre segment BUS

[Slovensko] - Opätovné otvorenie schémy minimálnej pomoci pre segment BUS

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu, ktorá sa otvára na dva týždne teda od 6. júna 2022 do 17. júna 2022 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať včas a týka...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazov jázd v Maďarsku

[Maďarsko] - Úprava zákazov jázd v Maďarsku

Maďarská vláda upravila zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t počas nadchádzajúcich sviatkov.Zákazy budú v platnosti nasledovne: 5. júna 2022 (nedeľa) od 06:00 h do 22:00 h a 6. júna 2022 (pondelok) od 06:00 h do 22:00 h.
Zdroj: User Admin
Obmedzenia na diaľnici A15 v Španielsku

[Španielsko] - Obmedzenia na diaľnici A15 v Španielsku

Z dôvodu opráv vozovky bude od pondelka 30. mája do piatka 03. júna vo večerných hodinách medzi 22:00 až 06:00 hodinou obojsmerne prerušená premávka na diaľnici A 15 v úseku Andoain od križovatky Berastegi a v smere do Pamplony od križovatky Sorabilla. Obchádzkové trasy vedú po diaľnici N-1 a A-10....
Zdroj: User Admin
Vysielanie vodičov vozidiel do 3,5 t vo Francúzsku

[Francúzsko] - Vysielanie vodičov vozidiel do 3,5 t vo Francúzsku

Ako nás informovalo partnerské združenie AFTRI, vysielanie vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,5 t do 3,5 t a vozidiel, prepravujúcich cestujúcich s menej ako 9 sedadlami, nie je vo Francúzsku upravené ustanoveniami smernice Lex Specialis 2020/1057, ktorá sa dotýka pravidiel vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy účinných od 2....
Zdroj: User Admin