Informácie podľa krajín


Dodatočné zákazy jázd v Slovinsku

[Slovinsko] - Dodatočné zákazy jázd v Slovinsku

Na základe rozhodnutia ministra vnútra Slovinska boli prijaté dodatočné zákazy jázd na pondelok 28. marca a utorok 29. marca 2022. Zákazy jázd sa týkajú nákladných vozidiel a súprav s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5t a vozidiel prepravujúce nebezpečné veci. Zákazy jázd sa budú uplatňovať v nasledujúcom rozsahu: V pondelok 28. marca v čase od 11.00 h do 14.00...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Turecka

[Turecko] - Podmienky vstupu do Turecka

Veľvyslanectvo tureckej republiky v Bratislave nás informovalo o vstupných podmienkach do Turecka. Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie boli podmienky v rámci medzinárodnej nákladnej dopravy, postupov a zásad týkajúcich sa vstupu, výstupu vodičov do Turecka, tranziu Tureckom a dezinfekcia vstupujúcich vozidiel zrušené od 23. marca 2022.
Zdroj: User Admin
Údržba tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu údržby tunela Mont Blanc bude prevádzka v tuneli prerušená: - z pondelka 28. marca do utorka 29. marca 2022 od 19:30 do 06:00,- z utorka 29. marca do stredy 30. marca 2022 od 19:30 do 06:00,- zo stredy 30. marca do štvrtka 31. marca 2022 od 19:30 do...
Zdroj: User Admin
Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

[Bielorusko] - Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

Bielorusko predstavilo dočasný zákaz a obmedzenia na vývoz určitých druhov tovarov pokiaľ  ide o:- vývoz do členských štátov Euroázijskej únie (EAEU), bez ohľadu na krajinu pôvodu tovaru,- vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EAEU, vykonávaných v rámci colného režimu ,,vývoz“, ,,dočasný vývoz“, ,,spracované mimo colného územia“ a ,,spätná vývoz“. Zoznamy...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

[Španielsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

Španielske združenie nás informovalo o uznesení španielskej vlády, ktorým boli prijaté dočasné výnimky z nariadenia 561/2006 z časov jázd a prestávok profesionálnych vodičov v Španielsku. Dočasné výnimky sú udelené na obdobie medzi 17. marcom a 27. marcom 2022. Výnimky sa uplatňujú v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa predlžuje...
Zdroj: User Admin
Návrat vodičov z Ruskej federácie cez Bielorusko

[Bielorusko] - Návrat vodičov z Ruskej federácie cez Bielorusko

Ministerstvo dopravy a spojov v Bielorusku informuje o zavedení bezvízového vstupu na územie Bieloruska z Ruskej federácie, následný tranzit a výstup do Lotyšska, Litvy a Poľska na obdobie do 31. marca 2021 pre cestných nákladných dopravcov – občanov z Rakúska, Bulharska, Maďarska, Grécka, Poľska, Rumunska, Slovenska a Českej republiky. Tento krok umožní dopravcom, ktorí vstúpili...
Zdroj: User Admin
Vrátenie prostriedkov z viaTOLL

[Poľsko] - Vrátenie prostriedkov z viaTOLL

Nižšie je možné nájsť, ako previesť finančné prostriedky zo systému viaTOLL.Ak chcete získať späť vrátenie zálohy na zariadenie alebo finančné prostriedky zo zmluvného zostatku viaTOLL na bankový účet: pošlite podpísaný reklamačný formulár a fotografiu OBU s čiarovým kódom na adresu kontakt@etoll.gov.pl, aby ste získali náhradu kaucie za zariadenie. Do jedného...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

[Rumunsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

Súčasná núdzová a utečenecká situácia na rumunskom území spôsobená vojenským konfliktom na Ukrajine nepriaznivo ovplyvňuje aj rumunských cestných dopravcov a ich vodičov, ktorí majú častokrát problémy dodržiavať časy jázd a prestávok, ktoré im ukladá platná legislatíva. Minister dopravy a infraštruktúry na základe toho schválil nasledujúce výnimky: Od 15. marca do...
Zdroj: User Admin
Prerušená prevádzka v tuneli mont Blanc

[Francúzsko] - Prerušená prevádzka v tuneli mont Blanc

Z dôvodu bezpečnostného cvičenia bude tunel Mont Blanc uzavretý pre všetku dopravu v od 14. marca 19.00 h do 15. marca 6.00 h. Aktuálne dopravné informácie je možné sledovať na nasledujúcich kanáloch: FM rádio: 107.7 Highway Info Webová stránka tunela: https://www.tunnelmb.net/it-IT Telefónny záznamník: +33(0)450555500 Aplikácia: TMB Mobility.
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Maďarsku + PHM

[Maďarsko] - Dodatočný zákaz jazdy v Maďarsku + PHM

Aktualizácia 11. marec 16:45 h Dnes sme informovali o dodatočnom zákaze jazdy pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t v Maďarsku, ktorý mal trvať nepretržite od piatka 11. marca od 22.00 h do utorka 15. marca do 22.00 h. Tento zákaz jazdy bol na základe viacerých podnetov...
Zdroj: User Admin
Odporúčanie NIP k humanitárnym prepravám

[Ukraina] - Odporúčanie NIP k humanitárnym prepravám

V súvislosti s humanitárnymi prepravami subjektami hospodárskej mobilizácie (SHM) na Slovensku prinášame stanovisko Národného inšpektorátu práce (NIP). Podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie...
Zdroj: User Admin
Rumunsko zrušilo protipandemické opatrenia

[Rumunsko] - Rumunsko zrušilo protipandemické opatrenia

Ako nás informovalo rumunské združenie UNTRR, od 9. marca 2022 rumunská vláda zrušila  reštriktívne opatrenia z dôvodu ochorenia COVID-19 vrátane povinnosti používať rúško alebo respirátor v interiéri ako aj v exteriéri, povinnosti preukázania sa digitálnym COVID preukazom alebo negatívnym výsledkom testu pri príchode do krajiny. Povinnosť vyplniť tzv. Passanger Locator Form v termíne nie...
Zdroj: User Admin
Oslobodenie od mýta pre vozidlá s humanitárnou pomocou v jednotlivých krajinách

[Česká republika] - Oslobodenie od mýta pre vozidlá s humanitárnou pomocou v jednotlivých krajinách

Francúzsko Francúzske ministerstvo dopravy informovalo o možnosti oslobodenia od mýta vo Francúzsku pre vozidlá s humanitárnou pomocou a postupoch, ktoré treba dodržiavať.Mimovládne organizácie alebo spoločnosti organizujúce humanitárnu pomoc sa musia obrátiť na Asociáciu francúzskych spoločností d'Autoroutes (ASFA) zaslaním e-mailu na adresu asfa@autoroutes.fr a požiadať o „preukaz“ na oslobodenie od mýta...
Zdroj: User Admin
Vymáhanie nezaplatených pokút a poplatkov v Turecku

[Turecko] - Vymáhanie nezaplatených pokút a poplatkov v Turecku

Turecké ministerstvo obchodu prijalo nové postupy pre vymáhanie nezaplatených pokút, ktoré vstúpia do platnosti 15. marca 2022. Od uvedeného dátumu budú musieť byť všetky pokuty a neuhradené poplatky zaplatené pred vstupom do krajiny na platobných termináloch, ktoré sa budú nachádzať na hraničných priechodoch. Vozidlá nebudú vpustené do krajiny bez uhradenia všetkých...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Poľska

[Poľsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Poľska

V dôsledku krízovej situácie spôsobenej ruskou inváziou na územie Ukrajiny sa Poľsko rozhodlo udeliť určité výnimky z režimu práce pre vodičov vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave osôb a tovaru. Od 4 marca 2022 do 2. apríla 2022 vrátane budú v platnosti nasledujúce výnimky v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín...
Zdroj: User Admin