Aktuality

Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska. Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 5. januára do 16. marca 2019 bude platiť zákaz tranzitu pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať iba vozidiel smerujúcich do...
 
Kazachstan:  Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Kazachstan: Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Združenie medzinárodných cestných dopravcov Kazašskej republiky (KazATO) informovalo o zmenách a doplneniach záručnej zmluvy medzi ním a Štátnym daňovým výborom Ministerstva financií Kazašskej republiky. Podľa týchto zmien sa od 1. januára 2019 zvyšuje limit ručenia v systéme TIR na 100 000 EUR pri jednej preprave na podklade karnetu TIR.
 
Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Hesenský finančný súd v Kasseli rozhodnutím zo 7. 11. 2018 (spis č. 7 V 476/18) zastavil kontrolu minimálnej mzdy v poľskej dopravnej spoločnosti na hlavnom colnom úrade v Gießene. Hlavný colný úrad v Gießene kontroloval na nemeckej diaľničnej servisnej stanici totožnosť vodiča počas medzinárodnej prepravy s miestom nakládky v Nemecku a teraz si chcel...
 
Dojazd kamiónov na Slovensku

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2018 a 1. januára 2019 . Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na...
 
Turecko – Bulharsko:  Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Vzhľadom na veľký objem tranzitných operácií cez hraničné priechody Kapikule a Kapitan Andreevo, bolo prijaté rozhodnutie, že odo dňa 18. decembra 2018 pre prepravné operácie vykonávané v systéme TIR a v Spoločnom tranzitnom režime (T – systém), ktorých konečným cieľom je Bulharsko, je možné použiť iba hraničný turecko – bulharský...
 
Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom došlo k dohode o vzájomnom uznávaní víz, čo bude mať priaznivý dopad aj na medzinárodnú dopravu vstupujúcu na územie Ruska tranzitom cez Bielorusko. Hraničné priechody medzi Ruskom a Bieloruskom by mali získať štatút medzinárodných priechodov. Na základe medzinárodného tlaku ako aj intenzívneho rokovania medzi príslušnými bieloruskými a ruskými orgánmi došlo...
 
Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky, dôvodom je stagnácia riešenia ich nepriaznivých podmienok na podnikanie. Slovenskí cestní dopravcovia sa v sobotu 1. decembra 2018 zišli na 28. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia. Pozvanie prijali okrem členov združenia aj zástupcovia ministerstva dopravy a osobnosti z pridružených asociácií.   Plenárne...
 
Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Rada ministrov dospela pri cestnom balíčku ku kompromisu, pre dopravcov je navrhovaná reforma prijateľná. Dvanásťhodinové rokovanie Rady ministrov dopravy EÚ o Cestnom balíčku, ktoré sa konalo v pondelok 3. decembra 2018 v Bruseli, prinieslo kompromis západných a východných krajín EÚ, ktorý je pre slovenských dopravcov prijateľný. Cestný balíček zverejnila Európska komisia v máji minulého...