Aktuality

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Na zabezpečenie colného dlhu tovaru prepravovaného medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou bude možné od 30. marca 2019 použiť systém TIR (na základe ustanovení článkov 226 a 227 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie). Záujemcovia, ktorí chcú využiť systém TIR pri prepravách...
 
Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

K zvýšeniu záručného limitu TIR na 100 000 EUR pristúpili ďalšie 3 krajiny, a to Estónsko, Bulharsko a Kazachstan. Zoznam krajín so zvýšeným ručením  bol aktualizovaný a nasledujúca tabuľka obsahuje všetky zmluvné krajiny Dohovoru TIR, ktoré poskytujú ručenie TIR do výšky 100 000 EUR. Por. č. Krajina Dátum platnosti zvýšenej záruky 1 Arménsko 1.7.2016 2 Azerbajdžan...
 
Príprava na BREXIT

Príprava na BREXIT

Aktualizované tipy a odporúčania týkajúce sa pripravenosti odvetvia cestnej nákladnej dopravy EÚ na brexit.(predbežný a nezáväzný dokument)ZÁKLADNÉ INFORMÁCIEOdchod Veľkej Británie (VB) z Európskej únie (EÚ) je stanovený na 29. marca 2019. Pravdepodobnosť tvrdého brexitu „bez dohody“ sa zvyšuje, no stále to nie je absolútne istá vec. Pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy...
 
Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rozhodnutie Vlády Ruskej federácie č. 1716 -83 zo dňa 29. decembra 2018 „O opatreniach na realizáciu Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592“ zo dňa 22. októbra 2018 Podľa odseku b) bodu 2 Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592 zo dňa 22. októbra 2018 „O prijatí špeciálnych ekonomických opatrení v súvislosti s nepriateľskými aktivitami Ukrajiny...
 
Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Vyššie sadzby minimálnej mzdy pre vodičov, ktorí prepravujú tovar v Rakúsku, nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019. Rakúsky zákon o minimálnej mzde (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz: LSD-BG) zahŕňa, okrem prepravy aj všetky dopravné operácie, ktoré sa v danej krajine realizujú. Zahraniční dopravcovia sú povinní nahlásiť vyslanie vodičov na územie Rakúska a zaplatiť...
 
Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska. Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 5. januára do 16. marca 2019 bude platiť zákaz tranzitu pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať iba vozidiel smerujúcich do...
 
Kazachstan:  Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Kazachstan: Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Združenie medzinárodných cestných dopravcov Kazašskej republiky (KazATO) informovalo o zmenách a doplneniach záručnej zmluvy medzi ním a Štátnym daňovým výborom Ministerstva financií Kazašskej republiky. Podľa týchto zmien sa od 1. januára 2019 zvyšuje limit ručenia v systéme TIR na 100 000 EUR pri jednej preprave na podklade karnetu TIR.
 
Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Hesenský finančný súd v Kasseli rozhodnutím zo 7. 11. 2018 (spis č. 7 V 476/18) zastavil kontrolu minimálnej mzdy v poľskej dopravnej spoločnosti na hlavnom colnom úrade v Gießene. Hlavný colný úrad v Gießene kontroloval na nemeckej diaľničnej servisnej stanici totožnosť vodiča počas medzinárodnej prepravy s miestom nakládky v Nemecku a teraz si chcel...