Aktuality

Opäť témou Vyšné Nemecké

Opäť témou Vyšné Nemecké

Dňa 29. apríla 2019  sa na Ministerstve financií SR opätovne rokovalo o nepriaznivej situácii na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Za Ministerstvo financií SR sa rokovania zúčastnil JUDr. Marián Kačmár, riaditeľ odboru colného a za Združenie ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomír Honíšek, člen Prezídia a predseda stredoslovenského regionálneho výboru, Peter Smrek, člen združenia a Tatiana Prokopiusová,...
 
Výnimka na dojazd kamiónov

Výnimka na dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na stredu 1. mája 2019 a stredu 8. mája 2019. Udelené výnimky platia pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre...
 
Dopady prijatých zákonov

Dopady prijatých zákonov

V poslednom období bolo v Národnej rade Slovenskej republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem, na Vás ako zamestnávateľa (napr. zvýšenie príplatkov, nárast minimálnej mzdy a pod.). Okrem toho sa od roku 2020 navrhuje ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 600 EUR. Je preto nevyhnutné pre nás disponovať reálnymi a konkrétnymi...
 
Výnimka na dojazd kamiónov

Výnimka na dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na piatok 19. apríla 2019 a pondelok 22. apríla 2019. Udelené výnimky platia pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre...
 
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie AISÖ nás iba dnes informovalo o zákazov jázd počas veľkonočných sviatkov v Rakúsku. Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku Typ vozidla Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 Zákazy jázd - 19. apríl od 16.00 h. do 22.00 h. - 20. apríl od 11.00 h. do 15.00...
 
Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Dňa 20. marca 2019 sa v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, konalo pravidelné zasadnutie bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre otázky medzinárodnej cestnej dopravy, zriadenej v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave zo dňa 24. októbra 1996. Za bieloruskú stranu sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a komunikácií Bieloruskej republiky,...
 
Veľká Británia a migranti

Veľká Británia a migranti

Pri vstupe do UK sa zintenzívnia kontroly vozidiel a osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou. Kontroly za účelom odhalenia nelegálnych migrantov v prístavoch z EÚ budú prebiehať aj naďalej a náhodne budú posilnené. Znovu upozorňujeme na zvýšené zabezpečenie vozidla a pravidelné vykonávanie kontrol. Združenie ČESMAD Slovakia obdržalo od britskej pohraničnej kontroly informácie, ktoré sa týkajú hraničných kontrol...
 
Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Na zabezpečenie colného dlhu tovaru prepravovaného medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou bude možné od 30. marca 2019 použiť systém TIR (na základe ustanovení článkov 226 a 227 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie). Záujemcovia, ktorí chcú využiť systém TIR pri prepravách...