Prezídium združenia

ING. PAVOL JANČOVIČ
prezident

TOPNAD a.s.     
Pod Kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 70 11
fax: 038/536 70 19
jancovic@topnad.sk

ING. PAVOL HUDÁK    
I. viceprezident

HUDOS s.r.o.    
Priemyselná 1455/5
085 01 Bardejov
tel.: 054/486 00 12    
fax: 054/474 47 75    
hudak@hudos.sk

ING. PETER SÁDOVSKÝ
II. viceprezident
    
SLOVAK LINES a.s.    
Mlynské Nivy 31
820 04 Bratislava
tel.: 02/55 56 21 95
fax: 02/55 56 92 73    
psadovsky@slovaklines.sk

ING. PETER HALABRÍN
predseda-západ

NAD-RESS SENICA a.s.
Železničná 329/21    
905 01 Senica    
tel.: 034/694 26 13    
fax: 034/651 77 37
halabrin@nadress.sk

Ing. Ľubomír Honíšek
predseda – stred

KUHO-mix spol. s r.o.
Na Štepnici 1379/1
960 01  Zvolen
Tel.: 045/532 16 55
Fax: 045/532 16 58
lubomir.honisek@kuhomix.sk

Juraj Pavlík
predseda – východ

UND-03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106
040 01  Košice
Tel.: 055/625 06 06
Fax.: 055/729 47 55
und03@und03.sk

MARIÁN KOVÁČ
člen prezídia
Trnavská NAD a.s.
Nitrianska č. 5 
917 54 Trnava
tel.: 033/55 13 584
fax: 033/55 13 584
marian.kovac@tnad.sk

JÁN JURICA
člen prezídia    
JAAS s.r.o.    
Novomeského 1349/106    
905 01 Senica
tel.: 034/657 43 26
fax: 034/657 43 26
ismsped@ismsped.sk

ING. IGOR ŠKUTIL ml.
člen prezídia
NAD Nitra a.s.
Jakuba Hašku 3
950 47 Nitra
tel.: 037/692 56 19
fax: 037/656 62 51
obchod@nadnitra.sk

ING. SLÁVKA ŠTEFANCOVÁ
člen prezídia
                
ALUTIREX s.r.o.
Priemyselná 12
965 63  Žiar nad Hronom
tel.: 045/608 89 40
fax: 045/608 89 49
stefancova@alutirex.sk

LADISLAV ŠTIBOR
člen prezídia

VK TRANSPORT spol. s.r.o.
Podzávoz 2822
022 01  Čadca 
tel.: 041/43 26 7900
fax.:041/43 33 541
laco.stibor@gmail.com

ING. ONDREJ GRENDÁR            
člen prezídia
                        
HERMES s.r.o.                
Na Vartičke 10                
965 01 Žiar n. Hronom                
tel.: 045/67 22 331                
fax: 045/67 22 330                    
ogrendar@hermes-sro.sk 

JÁN DROZD
člen prezídia

STD DONIVO a.s.
Mlynská 1346
093 01  Vranov nad Topľou
tel.: 057/48 60 718
fax: 057/48 60 716
drozd@std.sk

ING. MARTIN SOJKA
člen prezídia

eurobus, a.s.
Staničné námestie 9
041 46 Košice
tel.: 055/684 18 66
fax: 055/684 18 69
msojka@tempus.sk

Posledná aktualizácia: 11. 03. 2023