Daňové a účtovné poradenstvo

V spolupráci s KRESTON SLOVAKIA prináša ČESMAD Slovakia špeciálnu ponuku pre svojich členov.

 

Poradenská skupina KRESTON SLOVAKIA je súčasťou medzinárodnej poradenskej siete Kreston Global. Lokálne skúsenosti prepájame s najnovšími medzinárodnými trendmi v oblasti správy spoločností, účtovníctva, daňového poradenstva, auditu, práva a informačných technológií. Ich špecializáciou je poskytovanie moderných digitálnych riešení a spojenie špecialistov na jednom mieste. Pre klienta vedia zabezpečiť jednoduché riešenie na mieru, podľa jeho aktuálnych potrieb a vízie jeho budúceho rozvoja. Zrozumiteľná a rýchla komunikácia, odbornosť a vyriešenie všetkých požiadaviek prostredníctvom jedného poradcu. To je KRESTON SLOVAKIA, spoločník na ceste k Vašej budúcnosti.


Okrem výhodnejších podmienok, bezplatná konzultácia v trvaní 30 minút !

Kontaktné telefónne číslo: +421 2 3260 0620
* Poplatky za využitie služieb mobilného operátora nie sú súčasťou bezplatných služieb a volajúci ich uhrádza na vlastné náklady.

Všetky potrebné informácie o zvýhodnených podmienkach a väčší detail ponúkaných služieb nájdete v priložených materiáloch. 

Kontakty:
Marián Scheibenreif
scheibenreif@cesmad.sk
+421 902 431 497

Posledná aktualizácia: 29. 04. 2024