Spracovanie elektronických dotazníkov

Pre záujem zo strany dopravcov rozširujeme od 1. augusta 2018 naše služby o vypĺňanie ruských a tureckých elektronických dotazníkov.  Našim cieľom je zjednodušenie administratívy spojenej s predkladaním žiadostí o udelenie víz.

Podklady k vypĺňaniu elektronických dotazníkov treba zasielať v dostatočnom časovom predstihu pred podaním žiadosti na konzulárnom oddelení príslušnej ambasády alebo ruského vízového centra. Pre elektronické spracovanie vízových dotazníkov treba dodať požadované údaje a doklady uvedené pri jednotlivých typoch víz.

Spoplatnenie služby:

 

 

                       Člen

 

 Nečlen

   

kód

€ s DPH

kód

€ s DPH

spracovanie bieloruského vízového dotazníka

C6021

 

6,00

 

C6022

 

10,00

 

spracovanie ruského vízového

dotazníka

C7289

 

6,00

 

C7290

 

10,00

 

spracovanie tureckého

vízového dotazníka bez skenovania

pripojených dokumentov

 

C7293

 

 

9,00

 

 

C7294

 

 

12,00

 

spracovanie tureckého vízového dotazníka so skenovaním pripojených dokumentov

 

C7291

 

 

12,00

 

 

C7292

 

 

20,00

 

Kontakt

Mgr. Ingrid Nedorostová
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia
mobil:   0903 282 739
e-mail:  prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023