Ponuka Školení

Podľa kategórie:
Ponuka Školení
Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR

CIEĽ Predpísané základné a obnovujúce školenie ADR pre bezpečnostných poradcov.z. Cieľom je poskytnúť účastníkom všetky informácie a poznatky pre dohľad nad prepravou ADR.   OBSAH ŠKOLENIA Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba pre prepravu nebezpečných vecí v súlade s predpisom ADR. Bezpečnostný poradca ADR má za úlohu dohliadať na...
 
Colné tranzitné režimy a prepravné povolenia

Colné tranzitné režimy a prepravné povolenia

CIEĽ Školenie je určené pre osoby, ktoré využívajú colný režim tranzit, alebo osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v danej colnej problematike a v problematike prepravných povolení. Uvedená oblasť zahŕňa najmä prepravy do a z tretích krajín, kedy je potrebné zabezpečovať ručenie colného dlhu prepravovaného tovaru. Aby mohol dopravca vykonávať prepravy mimo územie EÚ,...
 
Kontroly na cestách

Kontroly na cestách

CIEĽ Prakticky zamerané školenie pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, ako prebiehajú cestné kontroly na Slovensku a aké sú najčastejšie nedostatky, za ktoré dopravcovia dostávajú pokuty.  Na školení sa účastníci dozvedia, aké všetky orgány môžu byť zapojené do kontroly a povieme si aj príklady z praxe vo vybraných krajinách Európskej únie. Trendom...
 
Digitálny marketing

Digitálny marketing

CIEĽ   Cieľom školenia je poskytnúť prehľad o aktuálnych trendoch v oblasti digitálneho marketingu a používania digitálnych technológií v marketingu. V rámci školenia si prejdeme teoretické základy,  informácie k jednotlivých možnostiam a nástrojom z danej oblasti, vysvetlíme si základné pravidlá kedy aký spôsob digitálneho marketingu použiť a aké sú hlavné...
 
Strategický manažment

Strategický manažment

CIEĽ   Školenie sa sústredí najmä na praktické otázky tvorby stratégie podniku. Stručné teoretické základy sú vždy doplnené praktickými ukážkami a praktickými návodmi ako je možné postupovať. Odpovieme si na otázky prečo je vôbec treba mať stratégiu, čo by mala obsahovať, ako ju spraviť. Aké sú hierarchie stratégií, čo sú strategické...
 
Inovatívne technológie v doprave

Inovatívne technológie v doprave

CIEĽ   Inovácia je proces vytvárania, implementácie a uvádzania nových nápadov, produktov, služieb, procesov alebo technológií na trh s cieľom dosiahnuť zlepšenie alebo nové výhody. Tento proces môže zahŕňať výskum, vývoj a realizáciu nových myšlienok a konceptov, ktoré majú potenciál zmeniť existujúce spôsoby fungovania. Toto školenie je určené pre profesionálov...
 
Školenie ADR pre vodičov - základné a obnovovacie

Školenie ADR pre vodičov - základné a obnovovacie

CIEĽ Predpísané základné školenie o Dohode ADR per vodičov, vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z.z. Cieľom je poskytnúť účastníkom všetky informácie a poznatky pre úspešné zloženie skúšky a získanie certifikátu ADR.   OBSAH ŠKOLENIA Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR...
 
Balík mobility

Balík mobility

CIEĽ Cieľom školenia je informovať o zmenách a nových povinnostiach, ktoré priniesli právne predpisy Balíka mobility. Nová legislatíva zásadným spôsobom upravuje každodenné fungovanie sektora cestnej dopravy a zavádza nové ustanovenia, ktorú sú v praxi prísne kontrolované naprieč krajinami Európskej únie. Účelom školenia je podrobne vysvetliť všetky úpravy a novinky, a pomôcť tak dopravcom odvrátiť vysoké pokuty....