IRU Diploma of Honour

Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU prijíma nominácie na udelenie ocenenia IRU Diploma of Honour 2018 pre vodičov, ktorí dlhodobo a kvalitne vykonávajú svoje povolanie v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy tovarov alebo osôb.

Ocenenie je každoročne udeľované najlepším vodičom, ktorých kvalitná práca slúži ako vzor pre mladších vodičov, pričom súčasne zvyšuje bezpečnosť na cestách a zlepšuje obraz tejto profesie.

Podľa ustanovení nariadenia IRU, ktoré prijalo prezídium IRU v roku 2007, je ocenenie udeľované vodičom vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni voči svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality.

Ocenenie IRU Diploma of Honour pozostáva z diplomu a odznaku IRU a odovzdá sa každému vodičovi, ktorý:

- aktívne a pravidelne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov, a to k úplnej spokojnosti zamestnávateľa;
- pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej päť rokov;
- najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave minimálne 1 000 000 km;
- v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú dopravnú nehodu (s ublížením na zdraví);
- v priebehu posledných piatich rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.

Termín
Nominácie môže posielať iba dopravná spoločnosť, ktorá je členom združenia ČESMAD Slovakia, a to najneskôr do 31. augusta 2018 prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú môžete nájsť na https://www.iru.org/diploma-honour-2018.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023