Registrácia nového používateľa

Údaje o firme
* (ak nemáte, zadajte "-")
*
*
*
*
*
*
*
*
(ak je iná ako adresa sídla)
Kontaktné údaje
*
*
*
 
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.

Člen združenia
Členovia Združenia ČESMAD Slovakia majú prístup na www.cesmad.sk bezplatný. Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) a následnom overení členstva v združení (zabezpečí administrátor), dostanete notifikačný e-mail s uvedením prihlasovacieho mena a hesla. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby.

INFO Balík

INFO Balík je určený len pre dopravcov, ktorí sa na základe stanov nemôžu stať riadnymi členmi združenia.
Pre jeho získanie je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.cesmad.sk.
Po zaregistrovaní užívateľa je Vám za poplatok 350€ s DPH aktivovaný INFO Balík na dobu jedného roka. INFO Balíkom zároveň získate aj:

  • Prístup na uzamknuté informácie na web stránke združenia cesmad.sk
  • Odborný mesačník KILOMETER v elektronickej podobe
  • Denné zasielanie infomailov
  • Možnosť využívať telefonickú informačnú linku

Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) systém vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú treba uhradiť so zadaním správneho variabilného symbolu. Po uhradení zálohovej faktúry dostanete na zadanú e-mailovú adresu notifikačný e-mail, v ktorom sa dozviete prihlasovacie meno a heslo. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby.
Ak už máte prístup na www.cesmad.sk v tomto čase zaplatený, bude sa treba zaregistrovať s tým, že prístup sa aktivuje po overení platby

Viac informácií získate na našich regionálnych kanceláriách:

Bratislava: Ingrid Nedorostová, nedorostova@cesmad.sk 0911 467 856

Banská Bystrica: Anna Kymanová kymanova@cesmad.sk, 0915 981 528

Košice: Alena Havrillová, havrillova@cesmad.sk, 0903 754 640

 

Ďalšie podmienky prístupu
Registrácia a platnosť prístupu trvá 1 rok odo dňa aktivácie. Ak platnosť vášho prístupu skončí, treba sa na stránke registrovať odznova.
Po roku sa členovi združenia zruší starý prístup, pričom nový sa aktivuje po opätovnej registrácii s cieľom aktualizácie databázy prístupov.
Po roku sa starý prístup automaticky zruší. V prípade záujmu využívať informácie na stránkach www.cesmad.sk sa musí užívateľ opäť zaregistrovať a systém mu vygeneruje novú zálohovú faktúru s novým variabilným symbolom na úhradu. Neodporúčame však uhrádzať zálohové faktúry z predošlých období, teda so starým variabilným symbolom, prístup sa nemusí aktivovať.

Prosím vyplňte správne potrebné údaje na registráciu.

Posledná aktualizácia 26. 02. 2021