Prezídium združenia

Pavol Piešťanský
prezident
predseda - stred
Yellow Express, s. r. o.
Trnavská cesta 1037
920 41 Leopoldov
piestansky@yellowexpress.sk

Pavol Hudák
I. viceprezident

HUDOS s.r.o.    
Priemyselná 1455/5
085 01 Bardejov
tel.: 054/486 00 12    
fax: 054/474 47 75  
hudak@hudos.sk

Stanislav Boušek
II. viceprezident
BOSTA, s.r.o
Nám. padlých hrdinov 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
bousek@bosta.sk

Štefan Piatko
predseda - východ
SP-TRANS s.r.o.
Bzenov 124
082 42  Bzenov
riaditel@sptrans.sk

František Kubáš
predseda – západ
FEVATRANS
Kukorelliho 2715/7
901 01 Malacky
fevatrans@fevatrans.sk

Pavol Jančovič
člen prezídia
TOPNAD a.s.     
Pod Kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 70 11, fax: 038/536 70 19
jancovic@topnad.sk

Miroslav Rakovan
člen prezídia
IMI Sped, spol.s.r.o.
Jánošíkova 21
010 01  Žilina
tel: +421 41 5625985
fax: +421 41 5622353
rakovan@imisped.sk

Martin Kolík
člen prezídia
ALL-TRANS s.r.o.
Kláry Jarunkovej 14489/2
974 01  Banská Bystrica
tel: +421 903 900 324
martin@all-trans.sk

Igor Škutil
člen prezídia
NAD Nitra a.s.
Jakuba Hašku 3
950 47  Nitra
tel.: 037/692 56 19
fax: 037/656 62 51
obchod@nadnitra.sk

Miroslav Strachan
člen prezídia
STRACHAN AUTODOPRAVA, s.r.o.
Levočská 36
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/77 22 335
miroslav@strachan.sk

Juraj Ulbrik
člen prezídia
STD DONIVO, a.s.
Mlynská 1346
093 01 Vranov nad Topľou
ulbrik@std.sk

Hamza Ali Koptur
člen prezídia
ATO TRANS s.r.o.
Šurianska 10031/25
940 02 Nové Zámky
hamza@atotrans.eu

 

Rastislav Polák
člen prezídia
PRAPOL, s.r.o.
Lamačská cesta 135
841 03 Bratislava
polak@prapol.sk

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11. 03. 2023