Zloženie odborných komisií

Mediálna komisia

Predseda:
Pavol Jančovič - TOPNAD a.s.

Členovia:
Peter Tóth - ČESMAD Slovakia
Roman Kment - ČESMAD Slovakia

Komisia pre autobusovú dopravu

Predseda:

Členovia:
Gejza Sačko - Arriva Michalovce, a.s.
Viliam Turan ml. - TURANCAR s.r.o.
Marián Feranec, ATM Group s.r.o.
Peter Varga - MDaV SR
Michal Halabica - VUC BA
Katarína Holazová - ČESMAD Slovakia

Legislatívno-právna komisia

Predseda:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.

Členovia:
Katarína Holazová - ČESMAD Slovakia
Rastislav Mydlár - TRUCKWAY s.r.o.
Stanislav Boušek - BOSTA, s.r.o.
Miroslav Strachan - STRACHAN AUTODOPRAVA, s.r.o.
Richard Hollý - ZAP SR

Komisia pre služby

Predseda:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.

Členovia:
Marián Scheibenreif - ČESMAD Slovakia
Lucia Klobušníková  - ČESMAD Slovakia
Rastislav Mydlár - TRUCKWAY s.r.o.


Technická komisia

Predseda:
Igor Škutil ml. – NAD Nitra a.s.

Členovia:
Peter Orihel - TSU Piešťany
Juraj Jagelčák - Žilinská univerzita v Žiline
Ľubomír Moravčík - MDVaRR SR

Sociálna komisia

Predseda:
Pavol Hudák, HUDOS s.r.o., Bardejov

Členovia:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.
Ľuboš Rumanovský, PPZ SR
Hana Jurkovičová, MDVaRR SR
Martin Miškovský, MDVaRR SR
Ján Trcka, Národný inšpektorát práce
Marek Hudec - Štátny dopravný úrad
Martina Matuškovičová - Úrad HaCP

 

Posledná aktualizácia: 22. 09. 2020