Zloženie odborných komisií

Komisia pre autobusovú dopravu

Predseda:
Viliam Turan - TURANCAR Bus lines, s.r.o.

Tajomník:
Roman Kment - ČESMAD Slovakia

Členovia:
Gejza Sačko - Arriva Michalovce, a.s.
Pavol Labant - Slovak Lines Express, a.s.
Tomáš Bezoušek - Blaguss Slovakia, s.r.o.
Róbert Osvald - Famoscar, s.r.o.

Rastislav Cenký - MD SR

Legislatívno-právna komisia

Predseda:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.

Tajomník:
Katarína Holazová - ČESMAD Slovakia
Lucia Nemček - ČESMAD Slovakia

Členovia:
Stanislav Boušek - BOSTA, s.r.o.
Jozef Šperka - CA-cargo, s.r.o.
Karol Pivovarník - Calibra spol. s.r.o.

Vzdelávacia komisia

Predseda:
Stanislav Boušek - BOSTA, s.r.o

Tajomník:
Lucia Barkolová - ČESMAD Slovakia

Členovia:
Peter Varga - ČESMAD Slovakia
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s.r.o
Martin Miškovský - MD SR
Peter Fečík - RÚZ
Jozef Gnap - Žilinská univerzita v Žiline
Peter Macháč - SOŠ dopravná Trenčín
Eva Rezníčková - SOŠ dopravná Žilina
Tomáš Kirňak - SOŠ dopravná Prešov
Jozef Roháľ - SKVZA
Rastislav Polák - PRAPOL, s.r.o.

 

 

 

Technická komisia

Predseda:
Igor Škutil – NAD Nitra, a.s.

Tajomník:
Peter Tóth - ČESMAD Slovakia

Členovia:
Peter Orihel - TSU Piešťany
Juraj Jagelčák - Žilinská univerzita v Žiline
Ľubomír Moravčík - MD SR

Sociálna komisia

Predseda:
Pavol Hudák - HUDOS s.r.o., Bardejov

Tajomník:
Lucia Nemček - ČESMAD Slovakia

Členovia:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.
Tomáš Vrábel - PPZ SR
Hana Jurkovičová - MD SR
Martin Miškovský - MD SR
Ján Trcka - Národný inšpektorát práce
Marek Hudec - Štátny dopravný úrad
Martina Matuškovičová - Úrad HaCP

 

Posledná aktualizácia: 06. 02. 2024