Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vitajte na webových stránkach Združenia ČESMAD Slovakia. V tejto sekcii si Vás dovoľujeme stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom ČESMAD Slovakia, so sídlom: Levická 1, 826 40  Bratislava - mestská časť Ružinov, 820 17 Bratislava, IČO: 30 779 553 a regionálne pracoviská patriace pod združenie ČESMAD Slovakia (ďalej len spolu ako „ČESMAD Slovakia“ alebo „Prevádzkovateľ“). Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. Bližšie údaje o podmienkach, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete v nasledujúcich častiach:

Všeobecné informácie o spracúvavaní
Práva dotknutých osôb

 

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023