Legislatíva

Vstup na pracoviská v režime OTP

Vstup na pracoviská v režime OTP

Na rokovaní v stredu 30. decembra 2021 vlády bolo schválené predĺženie režimu...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Národné víza pre vodičov z vybraných tretích krajín

Národné víza pre vodičov z vybraných tretích krajín

V Zbierke zákonov bolo 28. decembra 2022 vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

V utorok 21. júla 2020 bol vyhlásený v Zbierke zákonov zákon č....
Zdroj: zbierka.sk
 

20/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave
 

110/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 31. augusta 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

68/1967 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 2. júna 1967 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave
 

95/1966 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27.októbra 1966 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave