Legislatíva

Zavedenie autobusovej linky

Zavedenie autobusovej linky

§10 zákona 56/2012Dopravná licencia                 (1) Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka...
Zdroj: 56/2012
 
Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republikyz 20. decembra 2008, korou sa vykonáva...
 
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon 725/2004 z 2. decembra 2004 opodmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných...
 
Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon 280/2006 z 21. apríla 2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom...
 
Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov

Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov

Vyhláška 62/1986 z 8.septembra 1986 o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnero.
 
Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR 349/2009 z 8. júla 2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel...
 
Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Vyhláška 11/1975 z 27. novembra 1974 ministra zahraničných vecí o Dohovore o...