Legislatíva

Zmeny súvisiace s Balíkom mobility

Zmeny súvisiace s Balíkom mobility

Upozorňujeme, že od 2. februára 2022 je účinných viacero dôležitých legislatívnych zmien:...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Vysielanie vodičov

Vysielanie vodičov

Od 2. februára 2022 nadobúda účinnosť ďalšia časť Balíka mobility – Smernica...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Vláda SR dnes 26. januára 2022 schválila Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú...
Zdroj: ÚV SR
 
Vstup na pracoviská v režime OTP

Vstup na pracoviská v režime OTP

Na rokovaní v stredu 30. decembra 2021 vlády bolo schválené predĺženie režimu...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Národné víza pre vodičov z vybraných tretích krajín

Národné víza pre vodičov z vybraných tretích krajín

V Zbierke zákonov bolo 28. decembra 2022 vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

V utorok 21. júla 2020 bol vyhlásený v Zbierke zákonov zákon č....
Zdroj: zbierka.sk
 

20/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave