Legislatíva

106/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 1999 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
 

oznámenie 116/2003 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 17. mája 2000 bola v Teheráne podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
 

40/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. októbra 1996 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
 

379/2002 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
 

192/2002 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje,že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.
 
Prepravný poriadok - príklady

Prepravný poriadok - príklady

Príklady prepravných poriadkov sú uvedené v prílohe
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení...
Zdroj: Advokátska kancelária kindl & parnters