Legislatíva

110/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 31. augusta 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

68/1967 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 2. júna 1967 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave
 

95/1966 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27.októbra 1966 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

72/1963 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 13. septembra 1963 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave
 

174/1997 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.
 

34/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. februára 1982 o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
 

145/1980 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 15. septembra 1980 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej dopravel
 

82/1971 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 5. júna 1971 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave