Aktuality

Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Ministerstvo financií Ruskej Federácie vydalo nové nariadenie, podľa ktorého k existujúcemu zoznamu päťdesiatich...
Zdroj: IRU
 
Otvorenie nových colníc pre systém TIR

Otvorenie nových colníc pre systém TIR

V Bosne a Hercegovine boli otvorené nové colnice oprávnené vybavovať režim TIR:...
Zdroj: IRU
 
Zákaz predchádzania v Katalánsku

Zákaz predchádzania v Katalánsku

Vozidlá alebo skupiny vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t sú povinné...
Zdroj: IRU
 
Rušenie poradenských centier vo Veľkej Británii

Rušenie poradenských centier vo Veľkej Británii

Britské Ministerstvo dopravy informuje, že v piatok 13. mája v čase o...
Zdroj: IRU
 
Požiadavky na prevádzkovateľa cestnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t

Požiadavky na prevádzkovateľa cestnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t

Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zvýšený záujem o školenia a podmienky prepravy dodávkovými vozidlami

Zvýšený záujem o školenia a podmienky prepravy dodávkovými vozidlami

Od januára do mája tohto roku zaznamenalo združenie ČESMAD Slovakia výrazne zvýšený záujem podnikateľov, ktorí využívajú dodávkové vozidlá do 3,5 t na prepravu tovarov o školenia odbornej spôsobilosti a školenia sociálnej legislatívy v cestnej doprave. „Považujeme to za logické, keďže od 21. mája nová legislatíva zavádza povinnosť mať pri používaní vozidiel či jazdných...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zákaz predchádzania v Katalánsku

Zákaz predchádzania v Katalánsku

Vozidlá alebo skupiny vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t sú povinné...
Zdroj: IRU
 
Uvoľňovanie opatrení v Taliansku

Uvoľňovanie opatrení v Taliansku

Talianske ministerstvo zdravotníctva zrušilo od 1. mája 2022 povinnosť registrácie tzv. Passeneger...
Zdroj: IRU