Oznamy

Zákaz  vychádzania - výnimky platné od 2. novembra 2020

Zákaz vychádzania - výnimky platné od 2. novembra 2020

Dnes 29. októbra 2020 bolo v Zbierke zákonov pod číslom 298/2020 vyhlásené...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
K žiadostiam CEMT na Veľkú Britániu

K žiadostiam CEMT na Veľkú Britániu

Ako nás informoval generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, tak existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. MDV SR preto odporúča dopravcom, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Prieskum zameraný na dopravcov

Prieskum zameraný na dopravcov

Vážený dopravca,z dôvodu aktualizácie o stave dopravných spoločností na Slovensku si Vás...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

V pondelok 7. septembra bola vyhlásená Výzva Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy. Cieľom je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk: Dňa 27. 9....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Vážení dopravcovia,dovoľujeme si vás informovať, že predajne MOTOEXPERT budú z dôvodu prebiehajúcej inventúry zatvorené podľa nižšie uvedeného harmonogramu.Bratislava - 11. júna a 12. júna 2020Košice – 18. júna a 19. júna 2020Nové Zámky – 22. júna a 23. júna 2020Zároveň oznamujeme, že internetový obchod www.motoexpert.sk, pracuje bez obmedzení a vaše objednávky môžete vybaviť...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zmena čísla na infolinku združenia

Zmena čísla na infolinku združenia

Jedným z výrazných benefitov, ktorý chce združenie ČESMAD Slovakia stabilne ponúkať svojim členov,...