Nové výnimky štátnej pomoci EÚ by sa mali týkať aj samostatnej cestnej dopravy

Nové výnimky štátnej pomoci EÚ by sa mali týkať aj samostatnej cestnej dopravy

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 11. júla 2022) - Podľa združenia ČESMAD Slovakia podporiť dekarbonizáciu a zelené riešenia v doprave je potrebné bez ohľadu na druh dopravy, inak sa zvýhodňovaním len niektorých druhov dopravy budú vytvárať nerovné podmienky a zámer stratí svoju dynamiku.

Cestná doprava je medzi jednotlivými druhmi dopravy dominantná a zámer dekarbonizácie odvetvia dopravy, ktorý nebude rešpektovať potrebu finančných stimulov do samotnej cestnej dopravy, sa bude presadzovať veľmi ťažko a v oveľa menšom rozsahu,“ uviedol prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Európska komisia predložila 6. júla návrh nariadenia Rady, ktorý umožňuje Komisii vyňať z povinnosti predchádzajúcej notifikácie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci určité druhy pomoci pre železničnú, vnútrozemskú vodnú a multimodálnu dopravu.

ČESMAD Slovakia sa jednoznačne stotožňuje s postojom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU), ktorá požaduje, aby aj samostatná cestná doprava bola zahrnutá do nových výnimiek z notifikačnej povinnosti štátnej pomoci EÚ na podporu dekarbonizácie na rovnakom základe ako železničná a vnútrozemská vodná doprava.

Ako uviedla vedúca stáleho zastúpenia IRU pri EÚ Raluca Marian: „Vítame návrh Komisie zjednodušiť postupy štátnej pomoci, pokiaľ ide o dekarbonizáciu dopravy, a zahrnúť tu multimodálnu dopravu, vrátane intermodálnej. Je však nesprávne vyňať samostatnú cestnú dopravu z pomoci, ktorá je určená na podporu zeleného prechodu celého odvetvia dopravy“.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 11. 07. 2022