Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Nazáklade žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udeliloPrezídium Policajného zboru SR v súvislostis nadchádzajúcou sériou štátnychsviatkov 10. a 13. apríla 2009 výnimku zo zákazovjázd pre nákladné vozidlá (§ 39zákona NR SR 8/20009) na 10. apríla 2009, ktoráplatí pre dojazd všetkých nákladnýchvozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá,cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnúpremávku, prichádzajúcich na územieSlovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miestovykládky) je na území Slovenskej republiky.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020