EORI – vloženie čísla EORI do karnetu TIR

Pri vyplňovaní formulára pre pridelenie čísla EORI, treba uviesť do bodu:

 

10. Štvormiestny číselný kód hlavnej hospodárskej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou hospodárskych činností v Európskom spoločenstve (NACE), uvedený v obchodnom registri príslušného členského štátu.

 

ak je vašou hlavnou hospodárskou činnosťou "Nákladná cestná doprava"  číslo    49.41


Ďalšie informácie nájdete v prílohe!
Zdroj: Európska Komisia

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020