Dopravné správy

Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

Vývoj cien ropy nepraje dovolenkárom. Čierne zlato posledné dni výrazne zdražuje a ohrozuje optimistickú vidinu lacného benzínu či nafty pri cestách za letnými dovolenkami. Liter Naturalu 95 vyjde teraz na 1,130 eura (34 korún) a nafty na1,100 eura (33,10 koruny).Tieto sumy však vychádzajú z cien ropy okolo 60 dolárov za...
Zdroj: Pravda
 
Francúzsko/Španielsko: Diaľničné mýto

Francúzsko/Španielsko: Diaľničné mýto

Francúzske diaľničné spoločnosti zaviedli elektronickú jednotu “BI-MODEL”, ktorá nahradí TIS PL vo...
Zdroj: ITD
 
Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

Poľsko: Poplatky za použitie cestnej siete pre nákladné vozidlá nad 12 tplatné...
Zdroj: ZMPD
 
Rumunsko: Obmedzená premávka

Rumunsko: Obmedzená premávka

UNTRR (rumunské združenie), Bukurešť - informovalo, že z dôvodov cestných prác na železničnej...
Zdroj: IRU, ECB
 
Zmeny colných predpisov od 1. júla  2009

Zmeny colných predpisov od 1. júla 2009

Colné riaditeľstvo SR nás informovalo, že Európske spoločenstvo pripravuje zmeny v pracovných postupoch colných úradov pri vstupe a výstupe tovaru na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien publikovaných v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým...
Zdroj: Colná správa SR
 
Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Colná správa Slovenskej republiky nás informovala, že dňa 1. júla 2009 nadobudne účinnosť ustanovenie čl. 787 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, v obsahu ktorého sa ukladá pre všetky subjekty povinnosť podávať colné vyhlásenia navrhujúce prepustenie...
Zdroj: Colná správa SR
 
Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Opatreniami na posilnenie bezpečnosti, zavedenými nariadením (EHS) č. 2913/92 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), sa ustanovuje vykonanie analýzy rizík a vzájomnej elektronickej výmeny informácií týkajúcich sa rizík medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a Komisiou, a to na základe spoločného rámca nariadenie...
Zdroj: Colná správa SR
 
Chorvátsko: Zákaz jazdy v deň štátneho sviatku

Chorvátsko: Zákaz jazdy v deň štátneho sviatku

Chorvátske združenie nám oznámilo doplňujúcu informáciu k zákazom jázd. Zákaz jazdy v deň štátneho...
Zdroj: IRU, ECB