Dopravné správy

Nemecko: Zvýšenie mýtneho

Nemecko: Zvýšenie mýtneho

V predchádzajúcich mesiacoch prebiehali v Nemeckudiskusie na tému zvýšenia mýtneho. Teraz je už takmer...
Zdroj: ITD
 
Rumunsko: Radary

Rumunsko: Radary

Upozorňujeme vodičov, že rumunská vláda dala umiestniťväčšie množstvo radarov, naniektorých vjazdoch do...
Zdroj: IRU, ECB
 
Lotyšsko: Zmena poplatkov

Lotyšsko: Zmena poplatkov

Združenie dopravcov Litva Auto, Riga,nás informovalo o zavedení poplatkov za cesty pre...
Zdroj: IRU, ECB
 
Česká Republika: Zimná výbava

Česká Republika: Zimná výbava

Od 1. júla je v platnosti vyhláška, ktorá zavádza značkuC15 „zimná výbava“(viď príloha)....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Írsko: Forma platby na ceste M50

Írsko: Forma platby na ceste M50

Podľa informácií ITD, na diaľnici M50 vedúcej okolo Dublina už nie je...
Zdroj: ITD
 
Pomoc pri hľadaní ukradnutého vozidla

Pomoc pri hľadaní ukradnutého vozidla

Vážení dopravcovia, vodiči,prosíme vás o pomoc pri hľadaní ukradnutého nákladného vozidla, ktoré patrí spoločnosti ALTA T, Turzovka (člen združenia). Ide o červené Volvo FH 480 42T EURO 5, rok výroby 2008 a náves Kogel SNCO 24 P 90 1.110 s modrou plachtou s reklamou ALTA T, a. s.Evidenčné číslo ťahača...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Tyrolsko: Zmena

Tyrolsko: Zmena

AISÖ,Vienna nám poskytla aktuálne dopravné obmedzenia v Tyrolsku.Zmeny sú nasledovné:Od 1.11.2008 nákladné...
Zdroj: IRU, ECB
 
Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

K dani z motorových vozidiel Podľa § 86 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.  vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení podľa miestnych podmienok oslobodiť vozidlo od dane alebo znížiť daň aj na vozidlo používané na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5 v súlade s osobitnými predpismi...