Čadca: Kamióny cez most neprejdú

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje, že prechod na ceste I/11 cez most v Čadci na hlavnom severnom ťahu do Čiech a Poľska je pre kamiónovú a tranzitnú dopravu zakázaný.

SSC chce týmto opatrením znížiť vplyv vibrácií na stav mostného objektu. Cez most, ktorý postavili v roku 1949, prešlo denne až 1300 kamiónov. Kamiónová doprava tak musí použiť iný hraničný priechod ako Svrčinovec.  Zákaz sa nevzťahuje na osobné automobily.

Ako informovala vedúca odboru organizačno-správneho SSC Iveta Fodorová, oprava mostu si vyžiada približne 333.000 eur (desať miliónov Sk) a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. "Vzhľadom na pokračujúcu degradáciu ríms, ktorá sa prejavila 25. júla po intenzívnom daždi odpadnutím neošetrenej časti rímsy nad slepou železničnou koľajou, SSC vyzvala uchádzačov na predloženie cenovej ponuky do 29. júla," priblížila Fedorová.

Podľa Fedorovej sa práce na moste začnú okamžite po vyhodnotení ponúk a podpísaní zmluvy. Od 30. júla 2009 sa odštartujú prípravné práce. Oprava by mala trvať jeden až dva mesiace. SSC začala pripravovať projektovú dokumentáciu na opravu mostného zvršku v roku 2007. Oprava by mala odstrániť nevyhovujúci stav mostného zvršku, znížiť negatívne dynamické účinky cestnej premávky na most a taktiež by mala zabrániť ďalšej degradácii mostnej konštrukcie.


Zdroj: TASR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020