Informácia pre žiadateľov o vystavenie bieloruských vstupných víz

Informácia pre žiadateľov o vystavenie bieloruských vstupných víz

K vystaveniu vstupných bieloruských víz (jednovstupových, dvojvstupových alebo viacvstupových), pre vodičov prepravujúcich tovar z EÚ na špeciálne určené miesta v prihraničnej oblasti bieloruskej štátnej hranice, kde sa vykoná prekládka tovaru na iné vozidlo,  treba okrem iného doložiť aj kópiu objednávky na prepravu.

V týchto prípadoch sa proces udelenia vstupných víz zjednodušil, nie je potrebné predkladať overené doklady zo strany bieloruského obchodného partnera.

Ostatné náležitosti zostávajú v platnosti, a to: vyplnený vízový dotazník, komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí, pracovná zmluva vodiča s dopravnou firmou, fotokópia vodičského preukazu, farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí a samozrejme platný cestovný pas.


Zdroj: MZV

Posledná aktualizácia: 29. 04. 2022