Zvýšený záujem o školenia a podmienky prepravy dodávkovými vozidlami

Zvýšený záujem o školenia a podmienky prepravy dodávkovými vozidlami

Od januára do mája tohto roku zaznamenalo združenie ČESMAD Slovakia výrazne zvýšený záujem podnikateľov, ktorí využívajú dodávkové vozidlá do 3,5 t na prepravu tovarov o školenia odbornej spôsobilosti a školenia sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

„Považujeme to za logické, keďže od 21. mája nová legislatíva zavádza povinnosť mať pri používaní vozidiel či jazdných súprav na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 t, ale nepresahuje 3,5 t, povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy a licenciu Spoločenstva na medzinárodnú dopravu vydáva na Slovensku okresný úrad v sídle kraja. Na vydanie potrebných dokladov, aby podnikatelia mohli vykonávať prepravy tovarov v medzinárodnej doprave, okrem skutočného a stabilného miesta usadenia a bezúhonnosti, budú musieť byť aj finančne spoľahliví a odborne spôsobilí. „Ak má spoločnosť napríklad len dodávkové vozidlá od 2,5 t do 3,5 t, musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom, že pre každý rok disponuje vlastným imaním minimálne 1 800 eur pre prvé používané vozidlo a 900 eur za každé ďalšie používané vozidlo,“ vysvetľuje Pavol Piešťanský.

Odborná spôsobilosť znamená, že podnikateľ musí mať v spoločnosti na riadenie dopravnej činnosti aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý má absolvovanú skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. „Takáto osoba musí byť bezúhonná, skutočne riadiť dopravné činnosti, mať bydlisko v Európskej únii a so spoločnosťou musí byť spojená ako zamestnanec, prípadne riaditeľ, vlastník či akcionár, alebo s externou zmluvou, ktorá zaväzuje vykonávať predpísané činnosti,“ dopĺňa Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

V krajinách Európskej únie hrozia za nedodržanie nových pravidiel od kontrolných orgánov niekoľkotisícové pokuty. Pri nízkej ziskovosti autodopravcov a malých maržiach za prepravy môžu byť tieto pokuty likvidačné. „Aj z tohto dôvodu združenie ČESMAD Slovakia v rámci svojej odbornej činnosti zvýšilo počet školení odbornej spôsobilosti a sociálnej legislatívy v cestnej doprave, vrátane online foriem, aby boli podnikatelia na nové povinnosti zodpovedne pripravení,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 06. 05. 2022