Ponúkame pomoc, ale zníženie čakania musí byť prioritou

Ponúkame pomoc, ale zníženie čakania musí byť prioritou

Zníženie dĺžky čakacích dôb na vstup do Českej republiky pre vozidlá dopravných firiem musí zostať absolútnou prioritou. „Je dôležité, aby avizované opatrenia na českej strane na zlepšenie priechodnosti hraníc mali aj udržateľný dopad,“ uvádza prezident združenia ČESMAD Slovakia.

Združenie ČESMAD Slovakia si uvedomuje zložitosť problému, a preto ponúka konštruktívnu súčinnosť jednotlivým zložkám štátnych orgánov na oboch stranách rieky Moravy. Rovnako prenesenie diskusie v prípade potreby aj na európsku úroveň. „Nerokujeme a nekomunikujeme iba so slovenskými štátnymi orgánmi, ale sme súčasťou aj medzinárodnej organizácie dopravcov. Práve partnerské združenie ČESMAD Bohemia po našej spoločnej diskusii apelovalo na stretnutí s českým ministerstvom dopravy a vnútra na posilnení a zrýchlení kontrol na českej strane, ktoré sa po 11. novembri aj zrealizovalo,“ hovorí Pavol Piešťanský.

Združenie ČESMAD Slovakia od počiatku riešilo situáciou na hraniciach a aktívne komunikovalo so všetkými dotknutými stranami. Okrem iného požiadalo Ministerstvo vnútra SR, aby voči českej strane vyvinulo úsilie o čo najskoršie zrušenie kontrol na hraniciach a aby boli zriadené pre nákladné vozidlá tzv. zelené pruhy Green Lanes ako vznikli na slovenskej strane. Združenie upozornilo aj na riziká s tvoriacimi sa kolónami na diaľnici D2. Polícia SR na základe toho posilnila na rizikových úsekoch D2 hliadky na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky a zriadila špeciálne dopravné značenie najmä v oblastiach výjazdov z diaľnice. Zároveň sa ČESMAD Slovakia obrátil aj na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a Európsku komisiu. Národný inšpektorát práce združenie požiadalo o predĺženie časov jázd z dôvodu zdržaní na hraniciach, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ČESMAD Bohemia o intervenciu na Ministerstve dopravy ČR.

Združenie ČESMAD Slovakia však vníma nespokojnosť dopravcov a tiež veľmi slabé napredovanie v riešení danej situácie a je pripravené svoj postoj pritvrdiť, ak sa situácia na vstupe do Českej republiky stabilne nezlepší. „Máme podporu mnohých členov, prisľúbené vozidlá. Ak však budeme protestovať, budeme maximálne zodpovední, a zrealizujeme blokádu tak, aby bol dopad na kolegov, občanov a bezpečnosť cestnej premávky čo najmenší, zároveň však tak, aby si zodpovední uvedomili, že situáciu naozaj treba vyriešiť,“ uviedol prezident združenia Pavol Piešťanský.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 09. 11. 2022