Stretnutia s politickými stranami

Stretnutia s politickými stranami

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 31. júla 2023) - Jedným z hlavných cieľov združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia je zlepšovanie podnikateľského prostredia a podmienok na prácu pre dopravcov a ich zamestnancov. Toto je v demokratickej spoločnosti možné dosahovať najmä dialógom s vládou a poslancami NR SR, preto je veľmi dôležitá spolupráca združenia so všetkými štandardnými a demokratickými politickými stranami, ktoré majú záujem na rozvoji cestnej dopravy na Slovensku, a riešenie otázok legislatívy tohto prostredia.

Pred nadchádzajúcimi voľbami združenie ČESMAD Slovakia iniciuje stretnutia s politickými stranami a má záujem podpisovať s nimi aj memorandá o vzájomnej spolupráci, pretože výrazný vplyv na tvorbu prostredia, v ktorom dopravné firmy pôsobia, majú práve politické strany. Pre združenie je dôležité, aby predstavitelia politických strán mali čo najviac informácií na kvalitné a odborné rozhodovanie, a významná dopravná komunita vedela, ktorým štandardným a demokratickým politickým stranám na rozvoji cestnej dopravy na Slovensku záleží.

Cieľom memoránd o spolupráci je vytvoriť rámec na úzke partnerstvo a spoluprácu medzi ČESMAD Slovakia a politickými stranami v oblasti cestnej dopravy na Slovensku tak, aby sa presadzovali zámery slovenských dopravcov v osobnej a nákladnej cestnej doprave. Hlavným účelom týchto memoránd je vzájomná spolupráca všetkých zúčastnených strán v rámci Slovenskej republiky.

Výsledkom spolupráce združenia a politických strán definovanej v memorandách by malo byť presadenie strategických legislatívnych návrhov, ktoré sú nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť celého sektoru cestnej dopravy na Slovensku. Združenie ČESMAD Slovakia stanovilo ako prioritné oblasti dane z motorových vozidiel, spôsob a uplatňovanie výberu mýta na Slovensku, zákon o cestnej premávke či oblasť sociálnej legislatívy v cestnej doprave, nástroje na riešenie nedostatku vodičov a zlepšovanie podmienok pre prácu profesionálnych vodičov.

Mgr. Roman Kment, hovorca


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 31. 07. 2023