TS: Blokády poľských dopravcov sú varovaním

TS: Blokády poľských dopravcov sú varovaním

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 6. novembra 2023) – Združenie ČESMAD Slovakia informuje, že poľskí dopravcovia začnú od dnešného poobedia blokovať tri kľúčové poľsko-ukrajinské hraničné priechody - Dorohusk-Jagodzin, Korczowa-Krakowiec a Chrebenne-Rawa Ruska. Tí, ktorí budú chcieť prechádzať cez tieto hraničné miesta, by sa mali pripraviť na výrazné zdržania.

Dôvod, ktorý trápi poľských dopravcov, je rovnaký, s ktorým sa stretávajú aj dopravcovia na Slovensku. Ide o výrazný nárast počtu prepráv ukrajinských dopravných firiem v rámci krajín EÚ. Ten umožnilo uvoľnenie pravidiel a podmienok pre ukrajinských dopravcov po začatí vojenskej agresie Ruska voči nášmu susedovi. Ukrajinskí dopravcovia však vďaka tomu, že nie sú z členskej krajiny EÚ, nemusia spĺňať mnohé prísne harmonizované podmienky ako dopravcovia z EÚ. Súčasná situácia tak nahráva nerovnosti na trhu a zvýhodňovaniu zahraničných dopravcov. ČESMAD Slovakia opakovane žiadal, aby boli zavedené naspäť pravidlá podľa medzištátnych zmlúv a vykonávali sa kontroly udelených povolení pre komerčné prepravy.

Združenie tiež zdôrazňuje, že jeho apel sa netýka humanitárnych a charitatívnych prepráv, rovnako ako aj dodávok pomoci Ukrajine v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvateľstva, ktoré problém pre komerčný dopravný trh nepredstavujú. Jednoznačne ale odmieta zneužívanie udelených výnimiek na komerčné prepravy.

Nemalým problémom na hraniciach s Ukrajinou je tiež rezervačný systém pre dopravcov, kde sú viac zvýhodňovaní ukrajinskí dopravcovia oproti dopravcom z Európskej únie, ktorí musia čakať dlhšie na hraniciach. ČESMAD Slovakia je v kontakte so združeniami dopravcov z okolitých krajín, aj s Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU), a je pripravený v koordinácii s nimi aj pritvrdiť svoje kroky, aby slovenskí dopravcovia neťahali za kratší koniec.

Mgr. Roman Kment, hovorca


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 06. 11. 2023