Tlačové vyhlásenie Združenia ČESMAD Slovakia k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorou sa výrazne obmedzuje nákladná doprava v rozsahu, ktorý je pre jej výkon likvidačný. Kým doterajšie zákazy jázd sa týkali iba víkendových dní a dovolenkových období, pripravovaný návrh zakazuje nákladnej doprave jazdiť po diaľniciach, rýchlostných komunikáciách a cestách 1. triedy už aj vo všedný deň – v piatok od 16.00 do 20.00 hod, počas celého roka. Takéto príkre obmedzenie nákladnej dopravy nemá obdobu nikde v Európe.

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia si uvedomuje, že doprava na našich cestách v časoch špičiek a v úsekoch nedobudovaných diaľnic kolabuje. Sme každodennými svedkami toho, ako automobily na niektorých úsekoch napredujú 20- až 30-kilometrovou rýchlosťou, ako vznikajú kolízne situácie, narastá nervozita. Zároveň sme ale dlhoročnými svedkami toho, ako všetky doterajšie vlády a kompetentné orgány s príchodom nových investorov sľubovali pre ich nové podniky aj nové cesty a diaľnice. Sľuby však zostali iba na papieri... Aj preto viaceré diaľničné úseky už dávno prekonali svoje plánované kapacity, ale o ich rozšírení sa stále iba uvažuje. Aj preto sa z nedobudovaných úsekov diaľnic stávajú miesta každodenných dopravných „výbuchov“. Nevôľa celej motoristickej verejnosti je zo dňa na deň väčšia.

Pravdepodobne preto sa vláda rozhodla konať. Paradoxne tak, že z diaľnic v pracovný deň, počas celého roka vyhodí práve tých, ktorí pomáhajú budovať ekonomickú prosperitu štátu. Tých, ktorí za svoju prácu na cestách odvádzajú nemalé dane. Tých, ktorí zásobujú podniky, ktoré tiež na konto štátnych daní odvádzajú miliardové čiastky...

Vládou schválená novela koná proti tým, ktorí zásobujú obchody, prepravujú tovar a suroviny, podieľajú sa na nebývalom raste nášho hospodárstva. Koná bez toho, aby si autori novely najskôr exaktne preverili, či štvorhodinové odstavenie nákladnej dopravy naozaj vyrieši piatkové návaly na cestách, alebo iba mikroskopicky zmierni následky zanedbanej výstavby diaľnic. Podľa meraní Slovenskej správy ciest iba každé dvanáste auto na diaľnici je auto nákladné.

Vládou schválená novela úderom štvrtej hodiny v piatok poobede zastaví tisícky áut bez toho, aby tieto mali kde zaparkovať. Zastaví ich aj vtedy, keď budú iba pár desiatok kilometrov od svojich domovov, od svojich rodín, od svojich podnikových základní a garáží. A od klientov, ktorí márne budú čakať na ich tovar. Zo 100 000 vodičov nákladnej dopravy vytvorí diskriminovanú skupinu ľudí len preto, že štát zanedbal svoje sľuby vo výstavbe diaľnic a teraz chce aspoň opticky „zmierniť“ následky tohto zanedbania. Pritom – paradoxne, z premávky vylúči aj autá tých zahraničných investorov, ktorým sľubovala pravý opak – nové, rýchle cesty. Rozhodnutie „sociálne cítiacej“ vlády ukrojí z voľného času 100-tisíc vodičov a z ich zárobku ďalších 16 pracovných hodín. Zároveň postihne nielen vodičov, ale aj približne 300-tisíc ich rodinných príslušníkov. Po celotýždennom odlúčení ich ukráti o ďalšie vzácne spoločné chvíle.

A to je pri ich namáhavej práci mimo domova a rodiny často viac, než dokážu uniesť...

ČESMAD Slovakia v mene svojich dopravcov najskôr využíval všetky logické argumenty, všetky dostupné možnosti ako presvedčiť kompetentných funkcionárov a politikov o škodlivosti pripravovanej novely.

Žiaľ – nevypočuli nás.

Preto zaznejú naše protesty v oveľa širšej a razantnejšej podobe ako to bolo doteraz.

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla konať tak, že to škodí našej práci, zamestnancom i zákazníkom, tak, že to škodí podnikaniu i doprave všeobecne. Stotisíc vodičov a dopravcov združených v ČESMAD-e Slovakia sa bude brániť.

Ing Peter HALABRÍN
prezident združeniaZdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020