Diaľničné nálepky 2008 a 2009

Diaľničné nálepky na rok 2008

Na základe § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 734/2004, diaľničné nálepky s ročnou platnosťou pre rok 2008 platia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. 31.01.2009. Platí to pre všetky typy vozidiel vrátane vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.

Diaľničné nálepky na rok 2009

Od 01.01.2009 vstupuje do platnosti novelizovaná vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z. Vyhláška určuje nový typ diaľničnej nálepky:

9-mesačnú, s fixným časom platnosti od 01.01.2009 – 30.09.2009 pre vozidlá nad 3,5 tony.

Platba v slovenských korunách

Diaľničnú nálepku si môže motorista zakúpiť v slovenskej mene (SKK) do 16.01.2009 vrátane.

V čase do 31.12.2008 zaplatí motorista za diaľničnú nálepku na rok 2009 cenu v SKK podľa cenníka zverejneného na predajných miestach.

V čase od 01.01.2009 – 16.01.2009, môže motorista platiť v SKK a zaplatí za diaľničnú nálepku na rok 2009 sumu prepočítanú z EUR na SKK v už platnom konverznom kurze.

V čase od decembra 2008 do 31.12.2009 budú na všetkých predajných miestach zverejnené cenníky diaľničných nálepiek v oboch menách (EURO aj SKK).

Platba v eurách

Diaľničnú nálepku si môže motorista zakúpiť v eurách od 01.01.2009 v zmysle Vládou SR schváleného nariadenia č. 427/2008 a 428/2008.

Diaľničné nálepky na rok 2009 a ich ceny:

Typ diaľničnej nálepky

Predajná cena (EUR)

DPH (EUR)

Predajná cena (Sk)

DPH (Sk)

Ročné

do 3,5 t

36,50

5,83

1 099,50

175,60

9-mesačné

od 3,5 t do 12 t

495,00

79,03

14 912,00

2 380,97

nad 12 t

810,00

129,33

24 402,00

3 896,13

Mesačné

do 3,5 t

9,90

1,58

298,00

47,62

od 3,5 t do 12 t

55,00

8,78

1 656,50

264,50

nad 12 t

90,00

14,37

2 711,00

432,90

Týždňové

do 3,5 t

4,90

0,78

147,50

23,60

od 3,5 t do 12 t

24,00

3,83

723,00

115,40

nad 12 t

40,00

6,39

1 205,00

192,40

1-dňové

od 3,5 t do 12 t

8,60

1,37

259,00

41,40

nad 12 t

10,00

1,60

301,00

48,10

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

 


Zdroj: http://www.theaa.ie/routes/#/r/

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020