Aktuality

Tyrolsko: Uzávierka cesty

Tyrolsko: Uzávierka cesty

IRU nás informovalo, že kvôli údržbe cesty B177 Seefelder Strasse od km...
Zdroj: IRU, ECB
 
Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

Podľa RHA Weybridge a frnacúzskychnovín La Voix du Nord, blokáda rybárov vprístavoch...
Zdroj: IRU, ECB
 
Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Dňom 01. mája 2009 uplynie posledné v poradí už tretieprechodné obdobie pre zákaz...
Zdroj: MDPT
 
Francúzsko - Veľká Británia: Zablokované prístavy

Francúzsko - Veľká Británia: Zablokované prístavy

IRU nás informovalo, že od14.apríla rybári blokujú prístav CalaisBoulogne a Dunkerque.Medzi Francúzskom...
Zdroj: IRU, ECB
 
Slovinsko: Poplatky

Slovinsko: Poplatky

Informujeme Vás, že od 2.apríla sa zmenili poplatky v Slovinsku.Všetky zmeny nájete...
Zdroj: IRU, ECB
 
Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Nazáklade žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udeliloPrezídium Policajného zboru SR v súvislostis nadchádzajúcou sériou štátnychsviatkov 10. a 13. apríla 2009 výnimku zo zákazovjázd pre nákladné vozidlá (§ 39zákona NR SR 8/20009) na 10. apríla 2009, ktoráplatí pre dojazd všetkých nákladnýchvozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá,cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnúpremávku, prichádzajúcich...
 
Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

IRU nás informovalo, oveľkonočných zákazoch v Tyrolsku na ceste A12 a A13...
Zdroj: IRU, ECB
 
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Upozorňujeme,že na ceste I/15 medzi obcami MaláDomaša – Holčíkovce bude vykonaná realizácia...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina