Aktuality

Odstávka tunela Horelica

Odstávka tunela Horelica

(Bratislava, 16. mája 2008) Národná diaľničná spoločnosť informuje motoristickú verejnosť o plánovanej odstávke tunela Horelica.V období od 17.05.2008 (sobota) v čase od 06:45 hod. do 18.05.2008 (nedeľa) do 18:00 hod., bude tunel Horelica odstavený. Dôvodom plánovanej odstávky je vykonanie servisných prác. Obchádzková trasa bude viesť po štátnej ceste I/11 cez...
Zdroj: NDS
 
Ukrajina: Oznam

Ukrajina: Oznam

Ukrajinské združenie dopravcov ASMAP informoval o novom zákaze jázd, ktorý vstúpi do...
Zdroj: ASMAP
 
Belgicko: zákaz jazdy

Belgicko: zákaz jazdy

Neplatia žiadne zákazy pre nákladnú dopravu. Pri preprave nadrozmerného nákladu platí zákaz:...
Zdroj: FEBETRA
 
Tlačové vyhlásenie Združenia ČESMAD Slovakia k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Tlačové vyhlásenie Združenia ČESMAD Slovakia k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorou sa výrazne obmedzuje nákladná doprava v rozsahu, ktorý je pre jej výkon likvidačný. Kým doterajšie zákazy jázd sa týkali iba víkendových dní a dovolenkových období, pripravovaný návrh zakazuje nákladnej doprave jazdiť po diaľniciach, rýchlostných komunikáciách a cestách 1....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Francúzsko: cestné práce na komunikácii A40

Francúzsko: cestné práce na komunikácii A40

Z dôvodu cestných prác na komunikácii A40 v Saint-Julien-en-Genevois bude doprava v...
Zdroj: IRU, ECB
 
Slovensko: Dopravné obmedzenie Nitra

Slovensko: Dopravné obmedzenie Nitra

Krajský úrad pre cestnúdopravu a pozemné komunikácie v Nitre oznamuje, že zdôvodu...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Rakúsko: Zvýšenie mýtnych poplatkov

Rakúsko: Zvýšenie mýtnych poplatkov

AISÖ, Rakúsko, informuje o zvýšení mýtnych poplatkov od 1. mája 2008. Poplatky...
Zdroj: IRU, ECB
 
Oznam: HS kód prepavovaného tovaru

Oznam: HS kód prepavovaného tovaru

S účinnosťou od 1. mája 2008 vstupuje do platnosti Odporúčanie Správneho výboru Dohovoru TIR z 31. januára 2008, ktorým sa odporúča uvádzať na karnete TIR HS kód prepravovaného tovaru. Štatistiky týkajúce sa vývozu a dovozu tovarov sú triedené v súlade s medzinárodne uznávanou Dohodou o harmonizovanom systéme popisu a číselného...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU