TIR-EPD Fínsko

Poskytovateľinternetových služieb Sonera oznámil dočasnéprerušenie oznamovacej služby medzi aplikáciou IRU TIR-EPDa fínskym colným systémom.

Fínskyposkytovateľ internetových služieb, ktorý zabezpečujeoznamovaciu službu medzi aplikáciou IRU TIR-EPD a fínskymcolným systémom oznámil, že kvôli údržbea aktualizácii na ich serveroch, oznamovacie služby doa z fínskych colníc bude dočasne prerušené:

V sobotu,28.3.2009

Medzi12:00 a 20:00 fínskeho času (GMT+ 2 hod)

Členskézdruženia sú žiadané, aby informovali svojichDržiteľov karnetu TIR o tom, že:

  • fínske colné orgány počas dočasného prerušenia uvedeného vyššie neobdržia žiadne elektronické predbežné vyhlásenie zaslané do Fínska použitím aplikácie IRU TIR-EPD;

  • elektronické predbežné vyhlásenie zaslané do Fínska použitím aplikácie IRU TIR-EPD po uplynutí prerušenia oznamovacej služby (po 20:00 hod fínskeho času, dňa 28.3.2009) bude fungovať tak ako zvyčajne.

Podpornýtím IRU TIR-EPD zostáva Združeniam k dispozíciiv prípade akýchkoľvek otázok alebožiadosti o pomoc v tejto záležitosti.


Zdroj: IRU, ECB

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020