Veková štruktúra vodičov

V súvislosti s momentálne najvážnejším problémom NEDOSTATKU VODIČOV v cestnej doprave a pripravovanými rokovaniami s ústredím práce, úradmi práce a projektom „Vzdelávania profesionálnych vodičov nákladnej dopravy formou akreditovaného vzdelávania“, si Vás združenie ČESMAD Slovakia dovoľuje požiadať o súčinnosť pri spracovaní aktuálneho stavu vekovej štruktúry vodičov v MKD a MAD do priloženej tabuľky. Zozbierané údaje o vekovej štruktúre nám budú slúžiť na vytvorenie reálnej potreby vodičov v najbližšom období a zároveň ako smerodajný údaj pri rokovaniach so štátnou správou.

Vyplnenú tabuľku zašlite prosím na adresu cisarikova@cesmad.sk, alebo odovzdajte na najbližšej pobočke združenia (Bratislava, Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice).

Ďakujeme!


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020