Zavedenie nového 16-listového karnetu TIR a zmena formátu karnetu TIR

Zavedenie nového 16-listového karnetu TIR a zmena formátu karnetu TIR

Od 25. júna 2022 vstupuje do platnosti nový, 16-listový karnet TIR a zvyšuje sa počet colných úradov odoslania a určenia.

Dňa 25. júna 2022 nadobúdajú účinnosť nové zmeny Dohovoru TIR. Zavádza sa nový typ karnetu TIR – 16-listový a zároveň dochádza k zvýšeniu počtu colných úradov odoslania a určenia zo štyroch na osem. Táto zmena sa bude týkať aj existujúceho 6-listového karnetu TIR.

Zmeny vo formáte karnetu TIR:

  1. v návode na použitie karnetu TIR na obálke karnetu je v článku 5 upravený počet colných úradov odoslania a určenia zo 4 na 8;
  2. v manifeste o tovare sú:
  • odstavce 2 a 12 rozšírené tak, aby zodpovedali zvýšenému počtu colných úradov odoslania a určenia,
  • zmenené rozmery odstavcov 7 až 17 v dôsledku rozšírenia počtu colných úradov odoslania a určenia;
  • čísla listov vytlačené čiernou farbou, predtým červenou;
  1. na všetkých útržkových listoch
  • je číslo listu vytlačené čiernou farbou, predtým červenou;
  1. ďalšie zmeny:

-   už nebude listy karnetov spájať na spodnej časti karnetu lepiaca páska, ale iba 2 sponky,   ktoré budú držať listy karnetu TIR dokopy.

Z dôvodu zásob 6 a 14 listových karnetov TIR vo vydávajúcich združeniach bolo stanovené 18 mesačné prechodné obdobie, počas ktorého môžu byť v obehu aj staré formáty karnetov TIR (6 a 14-listové) a môžu byť prijímané národnými colnými orgánmi do 31. decembra 2023.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 06. 06. 2022