ČESMAD Slovakia nepodporí blokádu, robí reálnejšie kroky

ČESMAD Slovakia nepodporí blokádu, robí reálnejšie kroky

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 28. novembra 2023) – Združenie ČESMAD Slovakia sa úplne stotožňuje s tým, že nedávna Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou v cestnej doprave spôsobuje slovenským dopravcom problémy. Stretnutie s vedením Únie autodopravcov – UNAS však nepovažuje za potrebné a blokádu hranice plánovanú 1. decembra 2024 nepodporí. „Nebudeme sa podieľať na vnútorných hrách UNAS-u. Ich nový predseda bol zvolený deviatimi hlasmi, čo jasne ukazuje relevantnosť únie,“ uviedol Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Združenie ČESMAD Slovakia nerozumie logike zablokovať jeden hraničný prechod smerom na Ukrajinu, ak ďalšie smerom do Európskej únie zostanú otvorené. Podľa združenia je potrebná akcia na úrovni Bruselu. „Veríme, že požiadavku na zrušenie alebo úpravu rozsahu výnimiek pre ukrajinských cestných dopravcov vyrokujú ministri dopravy dotknutých krajín v Európskej komisii,“ hovorí Pavol Piešťanský. Navyše blokádou UNAS-u sa znepríjemní život obyvateľov na východe Slovenska. „Ak uzatvoríme výstup z EÚ na Ukrajinu, ukrajinské vozidlá tu budú dlhšie, čo má presne opačný efekt, ako potrebujeme,“ dopĺňa Pavol Piešťanský.

Vzhľadom na to, že na riešenie situácie s ukrajinskými vozidlami je potrebná čo najširšia európska podpora, ČESMAD Slovakia sa sústredí práve na kroky adresované Bruselu. Združenie doteraz zorganizovalo dve medzinárodné stretnutia najväčších dopravcov okolitých krajín z regiónu, kde bolo prijaté ich spoločné stanovisko. Zástupcovia viac ako 8 000 dopravných firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 150 000 pracovníkov, odoslali spoločnú žiadosť Európskej komisii a ministrom národných vlád. „Rokovali sme s ministrom dopravy Jozefom Rážom, získali jeho podporu nášmu plánu a pripravili podporný materiál na rokovanie ministrov dopravy v Bruseli 4. decembra, ďalšie rokovanie s ministrom dopravy nás čaká už o pár dní“ uviedol Pavol Piešťanský.

Združenie ČESMAD Slovakia takisto adresovalo výzvu aj europoslancom a vedeniu Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, ktorá aj prevzala štafetu organizácie niektorých aktivít od ČESMAD Slovakia. A rovnaké kroky urobili aj ostatné zapojené združenia. Vďaka výzve združenia na Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dopravu DG MOVE už máme informáciu, že sa aj na ich úrovni pripravuje stretnutie k téme ukrajinských dopravcov v EÚ. „Tieto vymenované kroky sú účinnejším riešením, ako symbolické štrajky na slovenskej hranici s Ukrajinou,“ uvádza prezident ČESMAD Slovakia. Okrem toho združenie ponúklo ukrajinským kolegom aj obchodnú spoluprácu, ktorou by bolo možné zefektívniť a zrýchliť toky tovarov na Ukrajinu a naopak.

Za najvýznamnejší pokrok z doterajších rokovaní považujeme, že ukrajinská strana pripustila znovuzavedenie povolení vo vzájomnom obchodnom styku a daná požiadavka nie je vôbec považovaná za nedohodnuteľnú. O to dôležitejšie je, aby teraz prišlo k čo najskorším krokom na úrovni najvyšších politických reprezentácií EÚ, národných vlád a Ukrajiny.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 28. 11. 2023