Problémy s pokutami za preťaženie vozidla

V súvislosti so snahou združenia ČESMAD Slovakia o riešenie problémov dopravcov, Vás žiadame o zaslanie informácie, či ste boli pokutovaní zo strany Polície SR za prekročenie maximálnej povolenej hmotnosti vozidiel, v zmysle
Zákona č. 8/2009 § 51
Preprava nákladu
(1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

a v zmysle Nariadenia vlády č 349/2009 Z.z. § 4
Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav
(1) Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1. Ak je vozidlo alebo jazdná súprava znečistené napríklad blatom, snehom alebo vodou, možno prekročiť ich najväčšiu prípustnú hmotnosť najviac o 3 % tejto hmotnosti.

Ak ste dostali pokutu resp. ak máte v tejto súvislosti akúkoľvek skúsenosť, boli by sme radi, ak by ste nás o nej informovali prostredníctvom e-mailu na adresu: toth@cesmad.sk. Cieľom je prijatie takých opatrení, aby v budúcnosti nedochádzalo ku zbytočným sankciám zo strany Polície.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020