100 dní vlády: Už je čas prejsť od slov k činom

100 dní vlády: Už je čas prejsť od slov k činom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 7. februára) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia absolvovalo už desiatky hodín rokovaní s novými vedeniami ministerstiev a ich inštitúcií. Zástupcovia združenia trpezlivo vysvetľujú situáciu slovenských dopravných firiem, v ktorej sa nachádzajú. „Predložili sme taktiež už viac ako desať návrhov, či na zlepšenie čistého príjmu vodičov, zlepšenie podmienok práce vodičov, zjednodušenie organizácie dopravy, zníženie daňového zaťaženia dopravcov a pomoc pri ich konkurencieschopnosti, uviedol Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Sme radi za predĺženie systému národných víz pre rok 2024 a rešpektujeme zvýšený výkon kontrol v nedávnej dobe, ktorý vedie k utlmeniu aktivity rôznych zahraničných firiem podnikajúcich nečestne na území SR,“ povedal Pavol Piešťanský, dodal však, že tieto kroky sú len veľmi malou záplatou na problémy, s ktorými sa slovenské dopravné spoločnosti stretávajú. „Pritom ani netreba vymýšľať nič nové, stačí sa pozrieť na okolité štáty EÚ, aké mechanizmy podpory svojich vlastných podnikateľov zaviedli. Navyše Maďarsko si oživenie sektoru dopravy a logistiky zobralo ako vládnu prioritu v rámci zvyšovania výkonnosti vlastnej ekonomiky“.

Združenie zároveň pripomína, že štrajky dopravcov v Poľsku sú prerušené iba do 1. marca 2024 a relatívny pokoj dopravcov v ďalších krajinách regiónu je naviazaný na prísľub riešenia problémov sektoru dopravy a logistiky. Ak však nebudú dopravcovia vidieť konkrétne činy, je veľmi pravdepodobné, že sa vlna nevôle opäť rozšíri po celej Európe. Preto pokiaľ vláda SR neprejde od diskusií ku konkrétnym činom na podporu vlastných podnikateľov, je možné, že aj na Slovensku príde k eskalácii problémov. „Zástupcovia ČESMAD Slovakia sa v týchto dňoch stretávajú aj so združeniami zastupujúcimi poľnohospodárov, aby sme boli pripravení koordinovať naše kroky v takom prípade,“ uzatvoril Pavol Piešťanský.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 07. 02. 2024