Povinnosť hlásenia niektorých druhov tovarov v Poľsku

Povinnosť hlásenia niektorých druhov tovarov v Poľsku

Vzhľadom na množiace sa pokuty pripomíname povinnosť povinnej registrácie niektorých druhov tovarov v Poľsku. V máji 2017 nadobudol v Poľsku účinnosť zákon, ktorý zaviedol dohľad Ministerstva financií nad nákladnými vozidlami, ktoré prepravujú tzv. "citlivý tovar" . Táto legislatíva sa už viackrát upravovala a zoznam tovarov podliehajúci registrácii sa rozšíril. Dopravcovia sú povinní splniť si registračnú povinnosť a v prípade niektorých tovarov aj povinnosť vybaviť vozidlo geolokačným systémom.

Zoznam tovarov, ktoré podliehajú registračnej povinnosti je možné nájsť TU.

Registrácia

  • Najprv je nutné si vytvoriť užívateľský účet, následne sa v rámci tohto účtu spravujú jednotlivé prepravy.
  • Jednotlivé formuláre je možné nájsť tu.

Sankcie

  • Za neohlásenie prepravy zo strany odosielateľa alebo príjemcu môže hroziť pokuta až do výšky 46 % čistej hodnoty tovaru, nie však menej ako 20 000 PLN. Rovnaká pokuta hrozí aj v prípade, že bude nahlásená nižšia hodnota prevážaného tovaru ako v skutočnosti.
  • Dopravcom, ktorí budú prevážať neohlásený tovar, alebo tovar so zníženou hodnotou, bude hroziť finančný postih vo výške 20 000 PLN. Vodič, ktorý povezie takýto tovar, zaplatí pokutu vo výške 5000 - 7500 PLN.

Viac informácií TU.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 15. 05. 2024