Uzávierka časti cesty I/11 Žilina

Upozorňujeme na úplnú uzávierku z dôvodu realizácie stavebných prác spojených s opravou mostných záverov v mieste od km 0,920 po km 2,000 cesty I/11 v katastrálnom území mesta Žilina.

Uzávierka bude trvať od 04.06.2008 do 22.06.2008.

 

Cestná premávka bude presmerovaná prenosným dopravným značením po Ul. Mostná, Nemocničná (I/18) cez križovatku pri hypermarkete TESCO na cestu I/18A (Ľavobrežná).


Zdroj: KÚ, CDPK Žilina

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020