Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Ruské vízové centrum od 1. decembra 2021 opätovne obnovilo svoju činnosť. Tentokrát na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava, webová stránka: https://slovakia.interlinkservice.world/sk

Na tejto stránke nájdete aj elektronický vízový formulár.

Združenie musí od vyššie uvedeného termínu podávať žiadosti o udelenie všetkých typov víz pre vodičov medzinárodnej dopravy prostredníctvom Ruského vízového centra. Z tohto dôvodu sa mení aj celková cena za vybavenie víz, ktorá sa navýši o servisný poplatok pre Ruské vízové centrum, a to nasledovne:

  • pri bežnej lehote udelenia víz od 4 do 20 pracovných dní: + 25 €
  • pri zrýchlenom udelení víz od 1 do 3 pracovných dní: + 40 €

Konzulárny poplatok a manipulačný poplatok pre jednotlivé typy víz zostávajú nezmenené.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste žiadosti o udelenie ruských víz podávali v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko vybavovanie víz prostredníctvom Ruského vízového centra predĺži aj celkovú lehotu vybavenia víz.


Zdroj: MZV

Posledná aktualizácia: 16. 12. 2021