Informácie podľa krajín - Nemecko Späť na mapu

Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Na základe informácií od zahraničných združení nebudú v súvislosti so štátnym sviatkom dňa 6. januára 2018 uplatňovať pre nákladné vozidlá na území Poľska a Nemecka zákazy jázd.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecké združenie BGL nás informovalo o zmene zákazu jazdy počas štátneho sviatku dňa 31. októbra 2017. Zákaz jazdy nebude iba regionálny, ale bude platiť celoštátne od 0.00 hod. do 22.00 hod. Zákaz jazdy sa bude týkať všetkých nákladných vozidiel, ktorých celková hmotnosť je nad 7,5t a nákladných vozidiel s prívesmi alebo návesmi....
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko je ďalšou krajinou, ktorá pod hrozbou pokút zavádza zákaz trávenia týždenného (45 hodinového) odpočinku vo vozidle. Účinnosť zákazu je od 25. 5. 2017. Odpočinok by mal byť trávený v sídle spoločnosti alebo na odpočinkových miestach, ktoré sú vybavené ubytovaním a sociálnym zariadením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Z dôvodu konania summitu G20 v meste Hamburg v dňoch 7. a 8. júla 2017 zavedie Nemecko bezpečnostné kontroly na hraničných priechodoch. Podrobné informácie o čase a mieste konania hraničných kontrol budú oznámené bezprostredne pred ich zahájením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú registračné formuláre pre potreby minimálnej mzdy posielať elektronicky. On-line formuláre budú k dispozícii na internetovej stránke www.zoll.de pod Dienste und Datenbanken (Services and databases) alebo priamo na internetovej stránke www.meldeportal-mindestlohn.de. Prechodné obdobie, počas ktorého sa budú môcť posielať formuláre aj faxom končí 30. júna...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecká spolková vláda schválila návrh zákona o rozšírení spoplatnenia pre vozidlá nad 7,5 t na všetky cesty druhej triedy (tzv. Bundesstraßen) od 1. júla 2018. So zavedením nového zákona bude sieť spoplatnených ciest rozšírená na 40 000 km. V súčasnosti je spoplatnených 15 000 km ciest a diaľnic. Do konca roka 2017 prebieha prieskum, či...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zmene formulára pri nahlasovaní zamestnancov v Nemecku, ktorý je potrebné vypĺňať pre potreby zákona o minimálnej mzde. Na strane 2, kde je potrebné vypísať údaje o vodičovi pribudol stĺpec „ počet nasadení“. Sekretariát IRU požiadal nemecké orgány o vysvetlenie a objasnenie, ako nový formulár vyplniť. Tento formulár bol...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Registrácia vodičov

Nemecko: Registrácia vodičov

Pripomíname, že  zákon o minimálnej mzde v Nemecku (MiLoG) je stále v platnosti a je dôležité aby boli dodržané, všetky existujúce náležitosti a povinnosti. Preto pripomíname dopravcom povinnosť registrácie vodičov. Registrácia sa musí vykonať každých 6 mesiacov a preto tí, ktorí tak urobili začiatkom roka, musia tak spraviť znova. Registračný formulár nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.cesmad.sk/vseobecne-informacie/minimalna-mzda/
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Medzinárodná únia dopravcov IRU nás informovala o zmenách mýtneho systému v Nemecku. Od 1. júla bude rozšírená spoplatnená cestná sieť o približne 1100km federálnych diaľnic. Zoznam a mapu novo spoplatnených úsekov siest nájdete v prílohe.  Od 1. októbra 2015 budú spoplatnené aj vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 7,5t. Prehľad nových sadzieb mýta nájdete na...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Združenie ČESMAD Slovakia prijalo správu, že Európska komisia včera začala konanie o nesplnení povinnosti proti Nemecku s ohľadom na použitie nemeckého zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy. Po výmene informácií s nemeckými orgánmi a po dôkladnej právnej analýze nemeckých predpisov, Komisia poslala výzvu do Nemecka. Komisia zastáva názor, že...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

V stredu 25.3.2015 sa na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu pristúpilo aj k rokovaniu o súlade nemeckého zákona o minimálnej mzde s európskymi zákonmi  v odvetví dopravy. Prítomní boli aj zástupcovia Európskej komisie a komisárka pre oblasť dopravy Violeta Bulc. Na základe stretnutí a rozhovorov zástupcov združenia ČESMAD Slovakia s europoslancom Richardom Sulíkom sa pán Sulík aktívne zaoberá týmto problémom...
Zdroj: User Admin
Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy

Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy

Úsilie združení z niekoľkých krajín Európy prinieslo ďalší krok v boji proti zákonu o minimálnej mzde. Ministri z 11 krajín podpísali list adresovaný pre nemeckých ministrov práce a dopravy so žiadosťou o prešetrenie kontroverzného zákona o minimálnej mzde (MiLoG). List nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia sa v pondelok 9. februára zúčastnili stretnutia na pôde Ministerstva zahraničných vecí s obchodným radcom Jaroslavom Valom z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemecku. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Zväzu zasielateľstva a logistiky či iných inštitúcií a spoločností z oblasti dopravy. Rozsiahlou diskusiou zúčastnených strán...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nám dnes oznámila, že zákon o minimálnej mzde sa zatiaľ nebude uplatňovať pre dopravcov, ktorí len prechádzajú územím Nemecka. Vodiči, ktorí tranzitujú Nemeckom tak nemajú povinnosť sa registrovať na colnom úrade v Kolíne nad Rýnom. Toto moratórium platí do vyjasnenia kompatibility zákona s právom EÚ.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015

Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015

Výzvy a protesty združení majú prvý výsledok. Podľa aktuálnej správy Európska komisia oficiálne vyzvala SRN, aby do 18. 2. 2015 vysvetlila, či je MiLoG v súlade s právom EÚ. Je to prvý krok pred zahájením jednania o prípadnom porušení práva EÚ. 27.1.2015 Posledná informácia od podpredsedu európskej komisie Maroša Šefčoviča je, že Európska Komisia...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Minimálna mzda

Nemecko: Minimálna mzda

V Nemecku od 01.01.2015 vstúpil do účinnosti nový zákon o minimálnej mzde (BGBl. I S. 1348). Táto legislatívna zmena zavádza celoplošnú všeobecnú zákonnú hodinovú mzdu pre každého zamestnanca vykonávajúceho prácu na území Nemecka. Minimálna mzda je novinkou na nemeckom území. Nepriame zákonné nástroje doteraz boli zavedené na úrovni práva spolkových...
Zdroj: User Admin