TollCollect

Povinnosť platenia mýta na území Nemecka majú všetky vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 12 ton. Od 1. októbra 2015 to platí aj pre vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5t. Spoplatnené sú všetky diaľnice a vybrané cesty. Oslobodené od mýta sú autobusy a niektoré vozidlá. 
         Prevádzkovateľom týchto spoplatnených úsekov je spoločnosť TollCollect. Zariadenie TollCollect pracuje na princípe kombinácie navigačnej techniky GPS a mobilnej komunikácie GSM. Jednotka sa montuje v autorizovanom servise. Sadzba za jednotlivé úseky sa určuje podľa presnej dĺžky ich prejazdov, emisnej triedy a počtu náprav nákladného vozidla.

Ako to funguje:

     Naše Združenie ČESMAD Slovakia Vás zaregistruje v spoločnosti Toll Collect a vybaví za Vás všetky náležitosti týkajúce sa registrácie. V prípade, že Ste ešte nikdy nebol registrovanýv spoločnosti Toll Collect, dostanete od spoločnosti klientske číslo a vozidlovú kartu, s ktorou si následne môžete namontovať zariadenie v autorizovanom servise spoločnosti Toll Collect, vďaka čomu budete mať znížené sadzby mýta a následne platby. Ak ste registrovaným klientom v spoločnosti Toll Collect, potrebujeme od Vás vedieť klientske číslo, aby sme Vám následne mohli dodať službu na nemecké mýto cez naše Združenie ČESMAD Slovakia.

Výhody:

  • systém post-pay
  • fakturácia 2x do mesiaca (mýto v Nemecku nepodlieha DPH)
  • bez nutnosti zastavenia pri mýtnych bránach

Najnovšie aktuality nájdete na stránke oficiálneho prevádzkovateľa www.toll-collect.de 

Pokiaľ Vás tento spôsob úhrady mýta zaujal, pre viac informácií neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kontakt:

Ing. Štefan Matejička
e-mail: matejicka@cesmad.sk
Mob.: +421 908 983 228


Posledná aktualizácia: 08. 01. 2018