Informácie podľa krajín - Rakúsko Späť na mapu

Predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach v Rakúsku

Predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach v Rakúsku

Upozorňujeme na predĺženie kontrol na hraniciach: so Slovenskom a Českom do 15. októbra 2024, so Slovinskom a Maďarskom do 11. novembra 2024.
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jazdy na A10 v Rakúsku

Dodatočné zákazy jazdy na A10 v Rakúsku

Od mája 2024 platí na diaľnici A 10 Tauren zákaz jazdy nákladných vozidiel a návesových súprav s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t a to: v južnom smere na Villach na úseku medzi križovatkou na Salzburg (križovatka A10 z diaľnice A1 západ) a križovatkou Pongau, pokiaľ je cieľom jazdy Taliansko alebo Slovinsko alebo...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie na diaľnici A10 v Rakúsku

Obmedzenie na diaľnici A10 v Rakúsku

Upozorňujeme na uzávierku výjazdov na tauernskej diaľnici A10 medzi mestami Puch-Urstein (Tennengau) a Eben (Pongau) od 8. mája do 30. júna 2024. Dôvodom tohto obmedzenia rozsiahla rekonštrukcia tunelového komplexu Ofenauer, Hiefler a Werfen. Podrobnosti o zákaze použitia výjazdov: Smerom na Villach (juh) platí zákaz používať výjazdy v nasledujúcich križovatkách (s výnimkou ciest, kedy cieľom je...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

Rakúsko opäť predlžuje hraničné kontroly na vnútorných hraniciach s Českou republikou do 16. júna 2024. Taktiež pripomíname, že Rakúsko už predtým predĺžilo kontroly so Slovenskom do 2. jún a so Slovinskom a Maďarskom do 11. mája 2024. 
Zdroj: User Admin
Uzavretie tunela Arlberg počas obdobia rekonštrukcie

Uzavretie tunela Arlberg počas obdobia rekonštrukcie

Z dôvodu rekonštrukčných prác bude tunel Arlberg uzavretý pre všetky druhy vozidiel. Tunel sa nachádza na  rýchlostnej ceste medzi Tirolskom a Vorarlberskom a bude uzavretý v oboch smeroch od 15. apríla do 22. novembra 2024. Obchádzkové trasy vedú cez Arlbergpass Road (B 197/L 197) alebo cez Švajčiarsko a Nemecko. Ďalšie informácie nájdete TU.
Zdroj: User Admin
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko opäť zaviedlo do 2. júna 2024 dočasné hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Taktiež pripomíname, že Rakúsko už predtým predĺžilo kontroly s Českou republikou do 16. apríla a so Slovinskom a Maďarskom do 11. mája 2024.
Zdroj: User Admin
Dodatočná úprava diaľničnej premávky v Rakúsku

Dodatočná úprava diaľničnej premávky v Rakúsku

Z dôvodu plánovanej kontroly mosta Lueg (Luegbrücke) bude 3. a 4 apríla v čase od 9.00 h regulovaná premávka na Brennerskej diaľnici A13 v južnom smere. Na hraničnom priechode Kufstein/Kiefersfelden v smere na Insbruck je preto potrebné v tieto dni počítať so zdržaním. 
Zdroj: User Admin
Regulácia prejazdov v Tirolsku

Regulácia prejazdov v Tirolsku

Tirolská vláda zverejnila pre druhú polovicu roka 2024 dni, počas ktorých bude regulovať nákladnú dopravu na diaľnici A12 Inntalutobahn. V úseku diaľnice od nemeckého hraničného priechodu Kufstein / Kiefersfelden v južnom smere bude povolený prejazd maximálne 300 ťažkých nákladných vozidiel za hodinu vždy. Doprava bude regulovaná od 5.00 ráno počas nasledujúcich dní: pondelok 1. júla...
Zdroj: User Admin
Salzburg: Zákazy jázd z dôvodu rekonštrukcie tunelov

Salzburg: Zákazy jázd z dôvodu rekonštrukcie tunelov

Na diaľnici A10 prebieha plánovaná rekonštrukcia systému tunelov, ktorá by mala trvať do júna 2025. V dôsledku toho dochádza v úseku medzi tunelmi Ofenau a Werden k dopravným obmedzeniam. Z tohto dôvodu boli zavedené zákazy jázd pre nákladné vozidlá, ktoré uvádzame nižšie.   Zákazy jázd  Kategória vozidiel: nákladné vozidlá s maximálne...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd na rakúskej diaľnici A10 Tauern

Dodatočné zákazy jázd na rakúskej diaľnici A10 Tauern

Rakúsko zavádza dodatočé zákazy jázd pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t.  Zákazy jázd platia nasledovne:  v piatok 22. decembra 2023 od 13.00 do 19.00 h  v smere na Villach (južný smer) v úseku medzi križovatkami Salzburg (križovatka A 10 z A 1) a Pongau, ak...
Zdroj: User Admin
Zohľadnenie triedy CO2 aj v Rakúsku

Zohľadnenie triedy CO2 aj v Rakúsku

Novelou spolkového zákona o mýtnom na štátnych cestách a zákona o spoločnosti ASFINAG implementuje Rakúsko novú smernicu EÚ o spoplatnení pozemných komunikácií. Od 1. januára 2024 budú do mýta zahrnuté nielen náklady na infraštruktúru a náklady súvisiace s dopravou kvôli znečisteniu ovzdušia a hluku, ale aj emisie CO₂ z vozidiel....
Zdroj: User Admin
Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovinskom a Maďarskom

Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovinskom a Maďarskom

Upozorňujeme, že Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovinskom a  Maďarskom o ďalších šesť mesiacov do 11. mája 2024. Zároveň pripomíname, že do 22. novembra 2023 sú zavedené kontroly aj na slovenských hraničných priechodoch. Pri plánovaní prepráv je potrebné počítať so zdržaním. Autor: MŽ
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy na ceste k hraičnému priechodu Tisis/Schaanwald

Zákaz jazdy na ceste k hraičnému priechodu Tisis/Schaanwald

Od 1. septembra 2023 vstupuje v Rakúsku do platnosti zákaz jazdy pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5t na trase L191 v smere na Lichtenštajnsko v čase od 21.00 h do 8.00 h. Konkrétne sa bude zákaz jazdy týkať trasy v smere od križovatky L190/L191a/L56 v Feldkirchu po hraničný priechod s Lichtenštajnskom Tisis/Schaanwald.
Zdroj: User Admin
Uzávera ROLA v Rakúsku

Uzávera ROLA v Rakúsku

Ako nás informovalo rakúske združenie AISÖ, služba ROLA bude od 6. augusta 2023 do 23. augusta 2023 obojstranne nedostupná z dôvodu rozsiahlych rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre.Z tohto dôvodu budú jazdy motorovými vozidlami s emisnou triedou EURO 6 (emisie NOx nepresahujúce 0,4 g/kWh) počas tejto doby vyňaté zo sektorového zákazu jazdy.Výnimku tirolského krajského...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie cestných dopravcov AISÖ nás informovalo o dodatočných zákazoch jázd na nasledujúce obdobie na území Rakúska.Kategória vozidiel - Zákazy jázd budú v platnosti pre vozidlá a návesové súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a vozidlá s prívesmi, pri ktorých je celková hmotnosť oboch častí súpravy vyššia ako 7,5 t.Zákaz...
Zdroj: User Admin
Povolenie vjazdu pre autobusy na podujatie "Advent 2022" vo Viedni

Povolenie vjazdu pre autobusy na podujatie "Advent 2022" vo Viedni

Mesto Viedeň vytvorí dňa 26.11., 3.12., 10.12. a 17.12. v rámci podujatia "Advent 2022" dočasnú zónu pre autobusy v obvodoch 1 a 6 až 9, do ktorej bude autobusom povolený vjazd len s platnou kartou na povolenie vjazdu. V snahe predísť dopravným problémom bude do tejto zóny v každý deň...
Zdroj: User Admin