Informácie podľa krajín - Španielsko Späť na mapu

Zákaz predchádzania v Katalánsku

Zákaz predchádzania v Katalánsku

Vozidlá alebo skupiny vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t sú povinné na nasledujúcich cestách ísť v pravom jazdnom pruhu a majú zakázané predchádzanie iných vozidiel: diaľnica AP-7 v úseku medzi km 158 v Sant Cugat del Vallès a km 213 v Banyeres del Penedèsa, diaľnica B-23 v úseku medzi km 8...
Zdroj: User Admin
Zákaz predchádzania v Katalánsku

Zákaz predchádzania v Katalánsku

Vozidlá alebo skupiny vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t sú povinné na nasledujúcich cestách ísť v pravom jazdnom pruhu a majú zakázané predbiehanie iných vozidiel: diaľnica AP-7 v úseku medzi km 158 v Sant Cugat del Vallès a km 213 v Banyeres del Penedèsa, diaľnica B-23 v úseku medzi km 8...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

Španielske združenie nás informovalo o uznesení španielskej vlády, ktorým boli prijaté dočasné výnimky z nariadenia 561/2006 z časov jázd a prestávok profesionálnych vodičov v Španielsku. Dočasné výnimky sú udelené na obdobie medzi 17. marcom a 27. marcom 2022. Výnimky sa uplatňujú v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa predlžuje...
Zdroj: User Admin
Avizovaný štrajk v Španielsku

Avizovaný štrajk v Španielsku

Aktualizácia 20. december 2021 Na základe informácie zo španielskeho združenia ASTIC je ohlásený štrajk odvolaný na základe dohody so španielskou vládou. Aktualizácia 14. december 2021 Národný výbor pre cestnú dopravu (CNTC), ktorý zastupuje sektor cestnej dopravy v Španielsku, vyzval na trojdňový štrajk od pondelka 20. decembra (00:00) do stredy 22....
Zdroj: User Admin
Zákaz obchádzania na španielskej diaľnici AP7

Zákaz obchádzania na španielskej diaľnici AP7

Španielske úrady vydali predpis, ktorý zakazuje obchádzanie iných vozidiel vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg na cestnej komunikácii AP7 medzi 55 km Girona Nord a 216 km El Vendrell a to  každú nedeľu od 15:00 h do 22:00 h v oboch smeroch.Vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad...
Zdroj: User Admin
Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

V Španielsku vstúpil do platnosti kráľovský dekrét č. 159/2021, ktorým sa ustanovujú nové podmienky pre cestné zásahy v prípade poruchy vozidla na verejnej komunikácii. Tento dekrét sa vzťahuje na všetky vozidlá  jazdiacich v Španielsku bez rozdielu či ide o španielskeho alebo iného  dopravcov. Dekrét zakazuje vykonávať opravy na pokazených vozidlách stojacich na verejnej komunikácii....
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Generálne riaditeľstvo pre dopravu v Španielsku rozhodlo o zrušení zákazov jázd v období od 30. apríla 2021 do 3. mája 2021 pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečných vecí alebo nadrozmernú prepravu na základe špeciálneho povolenia. Dôvodom je podpora nákladnej dopravy v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zdroj: User Admin
Španielsko ruší zákazy jázd

Španielsko ruší zákazy jázd

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zrušení zákazov jázd na celom území Španielska s výnimkou Katalánska a Baskicka. Zákazy budú zrušené v období od 26. marca 2021 do 5. apríla 2021 vrátane.
Zdroj: User Admin
Španielsko: Potvrdenie do regiónu Aragon

Španielsko: Potvrdenie do regiónu Aragon

Ak chcú profesionálni vodiči využívať reštauračné a ubytovacie zariadenia na diaľniciach a v priemyselných parkoch po 20.00 h musia mať v regióne Aragon v Španielsku vyplnený príslušný formulár. Formulár nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Španielsko: Použitie EMS vozidiel

Španielsko: Použitie EMS vozidiel

23. decembra 2015 schválila španielska vláda nové pravidlá, ktoré umožňujú používanie EMS nákladných vozidiel. Maximálna povolená dĺžka takéhoto vozidla môže byť až 25,25 metra a hmotnosť 60t. Dopravcovia, ktorí chcú využívať takýto druh dopravy musia požiadať o povolenie na príslušnom úrade. Informácie, ako získať povolenie je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/servicios-comunes-y-otros/autorizaciones-especiales-de-circulacion/autorizaciones-complementarias.shtml...
Zdroj: User Admin
Španielsko: Dodatočný zákaz jazdy

Španielsko: Dodatočný zákaz jazdy

V Španielsku bol na dnes 8. decembra zavedený dodatočný zákaz jazdy na diaľnici A8 a N634 v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. Zákaz jazdy sa týka vozidiel nad 7,5t.
Zdroj: User Admin
Španielsko: Štrajk dopravcov

Španielsko: Štrajk dopravcov

Dňa 17. novembra 2014 je v Španielsku naplánovaný štrajk, ktorý by mal podľa predpokladu trvať 72 hodín. Štrajk pripravuje väčšina zástupcov z odvetvia cestnej dopravy spoločne s Národným výborom pre cestnú dopravu za účelom dohody s vládou o vratke spotrebnej dane za pohonné hmoty. Bližšie informácie nie sú známe.
Zdroj: User Admin
Španielsko: Štrajk v Barcelone a Madride

Španielsko: Štrajk v Barcelone a Madride

Španielske združenie ASTIC nás informovalo o štrajku odborových zväzov CCOO a UGT, ktorý sa má konať v Barcelone v dňoch 23. a 24. mája 2013. Štrajk sa má dotknúť hlavne prístavov, priemyselných a logistických centier. Vplyv na medzinárodnú dopravu by mal byť nízky. Rovnaké odbory ohlásili štrajk v Madride, ktorý sa má začať dňa 27. mája 2013....
Zdroj: User Admin
Španielsko: Generálny štrajk

Španielsko: Generálny štrajk

Podľa informácií Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) je v Španielsku na 14. novembra 2012 avizovaný generálny štrajk. V tejto súvislosti možno v prístavoch, v priemyselných zónach a na miestach nakládky očakávať prerušenie prevádzky. IRU o tom informovalo španielske združenie ASTIC.
Zdroj: User Admin
Španielsko: Štrajk

Španielsko: Štrajk

Španielske združenie ASTIC nás informovalo o plánovanom štrajku členov organizácie FETRANSA  (nezávislých vodičov v oblasti dopravy), ktorý má trvať od  29. apríla 2012 od 24,00h do 06. mája 2012.  Štrajk bude mať vplyv  predovšetkým na oblasti prístavov v Barcelone, Valencii, Tarragone, Bilbao a v regióne Madridu v centre Španielska. Dopad...
Zdroj: User Admin
Španielsko: Štrajk

Španielsko: Štrajk

IRU nás informovalo, že dňa 29. marca sa uskutoční štrajk španielskych odborov CCOO a UTG. Štrajk by sa nemal dotknúť medzinárodnej dopravy, najväčší dopad by mal byť hlavne na priemyselné oblasti, továrne a miesta nakládok.
Zdroj: User Admin