Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc
Vážený dopravca,
 
v súvislosti s krízou na Ukrajine a zvyšujúcim sa počtom utečencov na slovensko-ukrajinských hraniciach je potrebné posilniť a rozšíriť kapacity aj o ďalšie spoločnosti, ktoré sa vedia a chcú zapojiť.
 
Vytvárame a dopĺňame zoznam dopravcov a kapacít, ktorí po zaregistrovaní budú schopní podľa operatívnych potrieb okresných úradov a krízových štábov zabezpečovať prevozy utečencov, personálu (osobná doprava) medzi hranicou, záchytnými strediskami a ubytovacími kapacitami, resp. prestupnými uzlami na ďalšiu dopravu, a prevoz humanitárneho materiálu (nákladná doprava) zo skladov v rámci CR prípadne zo staníc/letísk na ukrajinskú hranicu.
 
Je zriadená e-mailová adresa ukrajina@cesmad.sk kde treba zaevidovať nasledovné:
  • Názov spoločnosti
  • Druh dopravy (osobná, nákladná)
  • Kontaktná osoba za spoločnosť (dôležité, aby bola dostupná 24/7 a uviesť telefón, email)
  • Počet vozidiel (pri každom uviesť typ a kapacitu osôb/nákladu)
  • Základňa vozidla (odkiaľ nastúpi na prepravu)
  • Disponibilita vozidla (reakčný čas, dostupnosť)
Prepravy po objednávke okresných úradov a krízových štábov budú preplácané. Forma a pravidlá sa momentálne pripravujú. Komunikáciu so zaregistrovanými dopravcami bude zabezpečovať koordinačné centrum.

Akútna je požiadavka na autobusy a prepravu osôb, preto apelujeme na registráciu dopravcov s autobusmi bezodkladne, čo najskôr už v priebehu dnešného dňa avšak registrovať sa môžu aj nákladní dopravcovia, ktorí budú oslovovaní v prípade vzniku potreby.

Posledná aktualizácia: 02. 03. 2022