Poplatky za používanie cestnej siete

KATEGÓRIE VOZIDIEL

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t podliehajú poplatku za používanie ciest a diaľnic vo forme elektronickej diaľničnej známky. V prípade vozidiel s pripojeným prívesom/karavanom sa platí príplatok za diaľničnú známku rovnakej kategórie cestného vozidla bez ohľadu na počet náprav prívesu/karavanu, ak celková prípustná technická hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3,5 t. To znamená, že ak je celková hmotnosť ľahkého úžitkového vozidla a prívesu/karavanu vyššia ako 3,5 t, musíte si zakúpiť elektronickú diaľničnú známku aj pre príves/karavan.

 

Územie: mapa spoplatnených úsekov ciest

 
Tarify platné od 1. 1. 2023 Cena diaľničných známok v BGN

  Cena dálničních známek v BGN
Víkendová* 9
Týždenná  13
Mesačná  27
Štvrťročná  48
Ročné  87

*Víkendová diaľničná známka je platná od 12:00 v piatok do 23:59 v nedeľu toho istého týždňa.

Elektronickú diaľničnú známku je možné zakúpiť on-line na: https://www.bgtoll.bg/; v aplikácii bt toll; na mieste: mapa predajných miest (aj v oblasti hraničných priechodov); prostredníctvom terminálov v obchodoch a na regionálnych správach ciest.

PLATBA

Platba za diaľničnú známku sa uskutočňuje buď v hotovosti, alebo bankovým prevodom, ale v takomto prípade je potrebné diaľničnú známku zaplatiť najneskôr tri pracovné dni pred dátumom plánovanej cesty, aby sa diaľničná známka aktivovala po spracovaní platby. Podrobný návod, ako zaplatiť za elektronickú diaľničnú známku bankovým prevodom, nájdete TU.

Platnosť diaľničnej známky si môžete overiť na stránke https://web.bgtoll.bg/TollProduct.


Zdroj: ČESMAD Bohemia

Posledná aktualizácia: 29. 04. 2024