Chorvátsko: Nový zákon o bezpečnosti cestnej premávky

Chorvátsky parlament na svojom zasadnutí dňa 30.mája 2008 schválil nový Zákon o bezpečnosti cestnej premávky, ktorý vstúpi do platnosti dňa 17. júna 2008. Oproti predchádzajúcemu zákonu obsahuje niekoľko zásadných zmien:


Prvou zmenou je povolenie 0,5 promile alkoholu v krvi vodiča za predpokladu, že sa nedopustí žiadneho dopravného priestupku.

Pre vodičov vozidiel kategórie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, inštruktorov autoškoly, pre vodičov z povolania, taxikárov, vodičov záchrannej služby a pre vodičov od 18 do 24 rokov platí však i naďalej nulová tolerancia prítomnosti alkoholu v krvi vodiča.

Pokiaľ sa vodič dopustí akéhokoľvek dopravného priestupku a v krvi mu bude zistené do 0,5 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700,- HRK (podľa NBS je na jún 2008 kurz 1,-HRK=4,44 SKK).
Pokiaľ sa bude prítomnosti alkoholu v krvi vodiča pohybovať v rozmedzí 0,5 – 1,0 promile, zaplatí 1.000 - 2.000,- HRK.
Za 1,0 – 1,5 promile je stanovená pokuta 2.000 – 5.000,- HRK.
Pokiaľ prítomnosť alkoholu v krvi vodiča presiahne 1,5 promile, vodič zaplatí pokutu vo výške 5.000 – 15.000,- HRK alebo bude odsúdený na výkon trestu odňatia slobody v dĺžke trvania až 60 dní.

Ďalšiu zmenou je výrazné zvýšenie pokút za prekročenie rýchlosti nad povolený limit.

Za prekročenie rýchlosti v obci do 10 km/h zaplatí vodič rovnako ako v minulosti 300,- .
V prípade prekročenia o 10-20 km/h zaplatí pokutu 500,- HRK.
V prípade prekročenia o 20-30 km/h zaplatí pokutu 1.000,-HRK.
V prípade prekročenia o 30-50 km/h zaplatí pokutu 2.000,-HRK.
V prípade prekročenia o viac než 50 km/h zaplatí pokutu vo výške 5.000 15.000,- HRK alebo bude odsúdený k trestu odňatia slobody v dĺžke trvania až 60 dní.

Pri jazde mimo obec, pokiaľ vodič prekročí rýchlosť o 10-30 km/h, zaplatí pokutu 500,- HRK.
V prípade prekročenia o 30-50 km/h zaplatí pokutu 1.000,- HRK.
V prípade prekročenia o viac než 50 km/h zaplatí pokutu 3.000 – 7.000 HRK.

Pokiaľ vodič nebude rešpektovať pokyny príslušníka polície, môže mu byť udelená pokuta vo výške 3.000 – 7.000,- HRK.

V súlade s novým zákonom je použitie svetiel u motorových vozidiel povinné iba v zimnom období (počas platnosti zimného času) s výnimkou motoriek a mopedov (povinnosť použitia svetiel po celý rok).


Zdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020